Skip to content Skip to navigation

HB của Quỹ phát triển ĐHQG dành cho SV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Chào các bạn,
Nhà trường nhận được thông tin từ Quỹ Phát triển về việc triển khai Học bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
Toàn ĐHQG có 190 suất, trong đó UIT được phân bổ 20 - 22 suất, mỗi suất 5 triệu đồng.
Các bạn có nguyện vọng đăng ký nhận học bổng vui lòng thực hiện các bước sau:
- Đăng ký tại link https://forms.gle/ymMTH34Cz7ny1V557 (sử dụng mail sinh viên để mở link)
- Thực hiện hồ sơ như thông báo đính kèm topic này, nộp hồ sơ tại phòng A101
Hạn cuối để đăng ký link và nộp hồ sơ là 15/6/2020

File đính kèm: