Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

ĐHQG Tp.HCM nhận được công văn của Bộ GDĐT về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020.

Đối tượng xét tặng là cá nhân, tập thể là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Chi tiết về giải thưởng sinh viên có thể xem file đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/543613