Skip to content Skip to navigation

[Giao lưu quốc tế] - Chương trình NUK 2020 Spring Exchange Students

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình Trao đổi sinh viên học kỳ mùa Xuân của Trường Đại học Cao Hùng (Đài Loan). 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thêm nội dung bên dưới vài tại https://qhdn.uit.edu.vn/vi/bai-viet/...i-hoc-cao-hung