Skip to content Skip to navigation

[Giao lưu quốc tế] - Chương trình học tập trải nghiệm AUN ASEAN

Đại học Quốc gia Tp.HCM thông báo chương trình học tập trải nghiệm AUN ASEAN 2019 (AELP 2019):

- Thời gian: 30/6 - 06/7/2019
- Địa điểm: Đại học Chulalongkorn - Thái Lan
- Số lượng: 02 sinh viên
- Kinh phí: khoảng 11.857.500VND. Sinh viên tham gia tự túc kinh phí.
- Hồ sơ và các thông tin liên quan, sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Sinh viên hoàn thành hồ sơ, nộp tại Phòng A101 trước ngày 03/4/2019.
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ tại topic này.

Attached Files