Skip to content Skip to navigation

[Giao lưu quốc tế] - Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021

Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021, do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Hội đồng Quốc gia của các tổ chức thanh niên tại Hàn Quốc (NCYOK) và Ban Thư ký AUN tổ chức

1. Thông tin chương trình:
Chương trình tập trung 100 sinh viên đại diện cho các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc nhằm thảo luận các chính sách, cơ chế và phương tiện hoạt động của hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc chủ đề “Hòa nhập và Hội nhập vì Cộng đồng ASEAN – Hàn Quốc”. Sinh viên tham dự đầy đủ tất cả các hoạt động trong chương trình sẽ được nhận chứng nhận tham gia.

2. Thời gian:
- Các hoạt động trước chương trình: 03, 08, 20, 29/7 và 04/8/2021;
- Hội nghị chính thức: từ ngày 10/8 đến 13/8/2021.

3. Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM (từ ngày 10/8 đến 13/8/2021)

4. Hình thức: Trực tuyến

5. Hỗ trợ từ BTC: Chỗ ở (đối với sinh viên có nguyện vọng), bữa ăn, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị liên quan trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

6. Tiêu chí lựa chọn:
- Thanh niên từ các nước thành viên ASEAN;
- Độ tuổi từ 18-24, có kiến thức, đam mê thảo luận các chủ đề liên quan đến chương trình.
- Trình độ tiếng Anh tốt;
- Phải đảm bảo tham dự tất cả các hoạt động trong chương trình;
- Có kinh nghiệm làm việc hoặc hoạt động liên quan đến chủ đề thảo luận.

7. Hồ sơ:
- Đơn đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu đính kèm);
- 02 ảnh 4x6;
- Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường (bảng tiếng Anh);

Sinh viên nộp hồ sơ qua email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 11/6/2021