Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

Chào các bạn,

Nhà trường có nhận được thông tin về giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020. Đây là giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học trong thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Chi tiết về việc giải thưởng các bạn xem ở file đính kèm.