Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN 2020

Chào các bạn,

P.CTSV thông tin đến các bạn về việc xét chọn Giải thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2020.
Chi tiết các bạn theo dõi tại website http://ptns.tainangviet.vn và công văn đính kèm topic.

 42_CV_KHCN,18_6_2020.PDF (450.5 KB, 0 views)