Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng KOVA 2020

Sơn KOVA chính thức phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 18:
- Hạng mục Triển vọng dành cho SV học lực xuất sắc
- Học bổng nghị lực dành cho SV vượt khó học giỏi
Chi tiết từng hạng mục, hồ sơ cần nộp sinh viên vui lòng xem file đính kèm

Quỹ học bổng không nhận hồ sơ trực tiếp từ SV.
SV hoàn chỉnh hồ sơ vui lòng nộp tại Phòng Công tác Sinh viên A101 trước ngày 10/7/2020