Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian nộp đơn và Hướng dẫn kiểm tra đơn gia hạn học phí

Để tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn, Phòng CTSV gia hạn thời gian làm đơn gia hạn học phí online đến 11 giờ 30 ngày 20/3/2020.

Phòng CTSV lưu ý sinh viên tra cứu cũng như kiểm tra trạng thái đăng ký đơn gia hạn học phí học kỳ 2.

1. Tình trạng đơn gia hạn học phí của sinh viên đăng ký sẽ có các tình trạng sau:

    - Huỷ => Đơn bị sai, lỗi chính tả, lý do không rõ ràng => SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LẠI ĐƠN MỚI (NẾU CÓ NHU CẦU GIA HẠN HỌC PHÍ).

    - Xác nhận=> Đơn đã được Phòng CTSV xác nhận thành công (đối với những đơn gia hạn làm đúng).

    - Mới đăng ký => Đơn đang chờ Phòng CTSV kiểm tra xác nhận.

 Sau 24 giờ đăng ký (không tính thứ 7, chủ nhât), sinh viên kiểm tra thông tin đơn gia hạn học phí đã đăng ký đã được xác nhận hay hủy không. Link kiểm tra https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkgiahanhp

2. Phòng CTSV sẽ kiểm tra nếu sinh viên còn nợ học phí những học kỳ trước thì sẽ không được duyệt gia hạn ở học kỳ này.

3. Phòng CTSV sẽ thông báo danh sách những SV tạm được duyệt gia hạn vào ngày 28/3/2020.

4. Danh sách được duyệt chính thức: sau khi SV quay trở lại trường học chính thức (không tính học onlne), phòng CTSV sẽ thông báo SV liên hệ ký tên xác nhận vào đơn.