Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT cũng như khảo sát đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu như sau:

Thời gian: đến 11 giờ ngày 14/12/2019.

Hình thức nộp tiền mua BHYT: sinh viên đóng tiền qua ngân hàng

Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng
Người nộp tiền đến quầy giao dịch các ngân hàng để nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường mở tại ACB theo thông tin cụ thể sau.
Tên đơn vị hưởng: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Tài khoản: 25083649
Tại: ACB - Chi nhánh Sài gòn

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng trao đổi, liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/540744

Sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ tiến hành mua BHYT năm 2020 cho sinh viên.