Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2019

 

Chào các bạn,

Do hiện nay, vẫn còn một số sinh viên chưa đóng tiền mua BHYT cũng như đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Phòng CTSV gia hạn thời gian đóng tiền cũng như đăng ký bệnh viện đến hết ngày 09/12/2018.

Sau thời gian này, Phòng CTSV không giải quyết trường hợp bổ sung.

Mọi trao đổi thắc mắc hỏi tại https://forum.uit.edu.vn/node/531557