Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT (11 tháng) năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 như sau.

Phòng CTSV sẽ gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 (11 tháng: thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021-31/12/2021).

Thời gian nộp tiền và cung cấp thông tin: từ ngày 13/01/2021 - 16/01/2021.

Vì đây là đợt cuối cùng của năm 2021, nên các bạn lưu ý hoàn thành đúng thời gian quy định.

Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh và cung cấp Mã số BHXH tại https://forum.uit.edu.vn/node/548861