Skip to content Skip to navigation

DSSV tham dự Tuần SHCD cuối khóa đợt 3 - tháng 10-2017

P.CTSV thông báo danh sách sinh viên tham dự Tuần SHCD cuối khóa đợt 3 - tháng 10-2017 để các bạn sinh viên kiểm tra và phản hồi.

Hạn cuối phản hồi về P.CTSV (ctsv@uit.edu.vn) là ngày 20/12/2017