Skip to content Skip to navigation

DSSV dự kiến Thủ khoa, Á khoa đầu vào và Học bổng Tuyển sinh 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên là Thủ khoa, Á khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào năm 2020 và danh sách sinh viên nhận Học bổng Tuyển sinh 2020 (theo thông báo số 06/TB-ĐHCNTT ngày 07/02/2020 đính kèm)

1. Sinh viên trúng tuyển diện thi Đánh giá năng lực (Không tính điểm ưu tiên):
- Thủ khoa: SV Nguyễn Trường Thịnh - 20520783 - 1063 điểm
- Á khoa: SV Nguyễn Minh Tâm - 20520748 - 1032 điểm

2. Sinh viên trúng tuyến diện thi THPT (Không tính điểm ưu tiên, điểm AV là điểm thi THPT):
- Thủ khoa: SV Nguyễn Hữu Minh Tâm - 20521871 - 28.55 điểm
- Á khoa: SV Dín Hiền Dũng - 20521205 - 28.15 điểm

3. Sinh viên nhận Học bổng Tuyển sinh
* Học bổng 200.000.000 đồng: SV Lê Nhật Huy - 20520056 - Giải Nhất HSGQG môn Tin học
* Học bổng 160.000.000 đồng
SV Phan Doãn Thái Bình - 20520043 - Giải Nhì HSGQG môn Tin học
SV Nguyễn Vĩnh Hưng - 20520055 - Giải Nhì HSVQG môn Tin học
* Học bổng 40.000.000 đồng
SV Nguyễn Trường Thịnh - 20520783 - Thủ khoa ĐGNL
SV Nguyễn Hữu Minh Tâm - 20521871 - Thủ khoa THPT
SV Lê Nguyễn Khánh Nam - 20520073 - Giải Ba HSGQG môn Vật lý
SV Nguyễn Tư Thành Nhân - 20520079 - Giải Ba HSGQG môn Toán
SV Lương Triều Vỹ - 20520094 - Giải Ba HSGQG môn Hóa

Sinh viên có thắc mắc, vui lòng gửi email về ctsv@uit.edu.vn trước 16:00 ngày 10/10/2020 (thứ bảy). Sau thời gian trên, Phòng Công tác Sinh viên sẽ ra quyết định khen thưởng và trao học bổng, Phòng không nhận phản hồi thêm.