Skip to content Skip to navigation

DS Sinh viên nộp hồ sơ MGHP+ TCXH+ Diện 156

Phòng Công tác Sinh viên thông báo:
Sinh viên kiểm tra danh sách nộp MGHP, TCXH, Diện 156 ( 3 sheet), Các bạn kiểm tra đầy đủ thông tin hồ sơ và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
Thời hạn bổ sung: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 26/11/2013 tại Phòng CTSV ( A.101). Sau thời gian trên sinh viên không bổ sung giấy tờ, xem như hồ sơ không hợp lệ.


Tập tin đính kèm: DS SV nop hs MGHP.xls