Skip to content Skip to navigation

DS sinh viên mua BHYT 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên viên đăng ký nơi khám bệnh ban đầu, danh sách sinh viên đăng ký mua BHYT ở KTX, danh sách sinh viên đóng tiền BHYT năm 2013-2014.

Các bạn kiểm tra thông tin, nếu có sai sót phản hồi trực tiếp hay qua email:vidtn@uit.edu.vn

Thời gian: từ ngày thông báo đến 7 giờ ngày 25/9/2013. Sau thời gian trên phòng CTSV sẽ không giải quyết.


Tập tin đính kèm: BHYTSV - KTX.xls
Tập tin đính kèm: BSSV TG MHYT 2013-2014.xls
Tập tin đính kèm: DANH SACH SV NOP TIEN BHYT.xls