Skip to content Skip to navigation

ĐRL HỌC KỲ 1 2018-2019 [KIỂM TRA DSSV THAM GIA BHYT VÀ CẬP NHẬT BHYT]

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh về việc kiểm tra danh sách sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2018. 

Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2018 được tính trong khoảng 01/01/2018-01/01/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2017-2018 và học kỳ 1 năm học 2018-2019).

Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi trực tiếp về Phòng CTSV (A.101)

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập nhật (mang theo BHYT).

Thời gian phản hồi và cập nhật: từ ngày 18/01/2019 -20/02/2019 .

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

File đính kèm: