Skip to content Skip to navigation

Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên gửi các bạn danh sách điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến (file đính kèm).

Do hệ thống có sự điều chỉnh điểm tối thiểu cho từng tiêu chí nên điểm rèn luyện của một số bạn sẽ thay đổi so với biên bản họp lớp xét điểm RLSV các lớp gửi về.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn điểm dự kiến và nhận phản hồi của các bạn về điểm rèn luyện đến hết ngày 21/10/2017. Sau thời gian trên mọi phản hồi của các bạn không có hiệu lực.