Skip to content Skip to navigation

Danh sách và sơ đồ chỗ ngồi tốt nghiệp đợt 2 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các anh chị học viên, sinh viên  danh sách và sơ đồ chỗ ngồi.

Các anh chị học viên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm.


Tập tin đính kèm: Luu y sinh vien tham gia le.doc
Tập tin đính kèm: DS Nhan Bang Dot 2 Nam 2013.xls