Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013. Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Công tác Sinh viên nếu có sai sót về Điểm rèn luyện, kỷ luật, KTX, thư viện.

 

 


Tập tin đính kèm: DANH SACH XET TN DOT 1_2013 Hoan chinh.xls