Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ nhập học - Khóa 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 2023 thiếu thông tin hồ sơ nhập học tính đến 16 giờ 30 ngày 13/10/2023.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Ngoài ra, sinh viên không nộp, cập nhật hồ sơ hồ sơ nhập học còn thiếu sẽ KHÔNG được xét tất cả các loại học bổng, vinh danh.

 STT MASV HOTEN T.T HS Giấy T.T HS Online T.T HS Sức khoẻ
1 23520009 Lê Nguyễn Thúy An Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
2 23520095 Đỗ Nguyễn Gia Bảo Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
3 23520109 Lê Quốc Gia Bảo Chưa nộp giấy khám sức khỏe Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
4 23520572 Phạm Hùng Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh Hoàn thành
5 23520656 Vũ Quang Huy Chưa nộp lý lịch sinh viên Hoàn thành Hoàn thành
6 23520787 Phan Anh Khôi Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khai sinh
Chưa cập nhật CCCD
Chưa cập nhật hình ảnh bản chính học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
7 23520940 Nguyễn Nhật Minh Hoàn thành Chưa cập nhật hình thẻ 3*4 của SV
Chưa cập nhật giấy khai sinh
Chưa cập nhật CCCD
Chưa cập nhật hình ảnh bản chính học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
8 23521392 Nguyễn Trung Tâm Chưa nộp giấy khai sinh
Chưa nộp giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh bản chính học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
9 23521507 Nguyễn Trường Thịnh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành