Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ nhập học - Khóa 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 2023 thiếu thông tin hồ sơ nhập học tính đến 16 giờ 30 ngày 04/10/2023.

Sinh viên nhanh chóng bổ sung hồ sơ nhập học còn thiếu theo quy định.

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên

Thời gian: đến 16 giờ 30 ngày 06/10/2023.

Sau thời gian trên, sinh viên không nộp, cập nhật hồ sơ hồ sơ nhập học còn thiếu sẽ KHÔNG được xét tất cả các loại học bổng, vinh danh.THÔNG TIN SINH VIÊN HỒ SƠ NHẬP HỌC SINH VIÊN KHÓA 2023
Tính đến 16 giờ 30 ngày 04/10/2023
STT MASV HOTEN T.T HS Giấy T.T HS Online T.T HS Sức khoẻ
1 23520009 Lê Nguyễn Thúy An Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
2 23520095 Đỗ Nguyễn Gia Bảo Hoàn thành Cập nhật giấy khám sức khỏe cập nhật sai thứ tự Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
3 23520109 Lê Quốc Gia Bảo Chưa nộp giấy khám sức khỏe Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
4 23520202 Nguyễn Hữu Cường Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
5 23520208 Trần Đức Cường Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
6 23520212 Vũ Linh Cường Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
7 23520353 Nguyễn Nhất Dương Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
8 23520514 Đoàn Thái Hoàng Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
9 23520561 Lê Nam Hưng Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
10 23520572 Phạm Hùng Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
11 23520656 Vũ Quang Huy Chưa nộp lý lịch sinh viên Hoàn thành Hoàn thành
12 23520712 Trần Nguyên Khang Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
13 23520734 Đồng Hữu Nguyên Khoa Chưa nộp lý lịch sinh viên Hoàn thành Hoàn thành
14 23520746 Nguyễn Đăng Khoa Hoàn thành Cập nhật Giấy khám sức khỏe sai quy định
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
15 23520787 Phan Anh Khôi Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Hoàn thành
17 23520808 Võ Trọng Kiên Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
18 23520897 Nguyễn Hữu Luân Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
19 23520934 Nguyễn Đức Minh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe Hoàn thành
20 23520940 Nguyễn Nhật Minh Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
21 23520957 Trần Nhật Minh Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
22 23521157 Lê Thịnh Phiên Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe Hoàn thành
24 23521319 Nông Nhựt Quy Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khai sinh Hoàn thành
25 23521392 Nguyễn Trung Tâm Chưa nộp giấy khai sinh
Chưa nộp giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh bản chính học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
26 23521465 Đinh Công Thảo Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
27 23521507 Nguyễn Trường Thịnh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
28 23521559 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh Hoàn thành
29 23521576 Nguyễn Công Tiến Hoàn thành Chưa cập nhật học bạ lớp 11 Hoàn thành
30 23521746 Nguyễn Viết Tùng Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
31 23521796 Quách Thành Vinh Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh bản chính học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành