Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia BHYT ở học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn,

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên tham gia BHYT ở Trường, KTX, địa phương, công ty. Đây là danh sách sinh viên tham gia BHYT để chấm điểm rèn luyện ở học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên kiểm tra file danh sách đính kèm cũng như kiểm tra hệ thống điểm rèn luyện của mình.

Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để cập nhật.

Thời gian: đến 16 giờ 30 ngày 18/3/2021. Sinh viên phản hồi sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: mang theo thẻ BHYT để đối chiếu kiểm tra.