Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham dự Lễ khai khóa 2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham dự Lễ khai khóa 2016 ( xem file đính kèm)

Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự ( quần sẫm màu, áo sơ mi trắng hoặc áo sơ mi sáng màu, mang giày), thực hiện đúng theo qui định đã gửi qua email cho các bạn.

Thời gian : 7h00 ngày 03/10/2016 ( Thứ 2)
Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM.

Căn cứ hướng dẫn của ĐH Quốc gia, sinh viên tham dự lễ khai khóa được nghỉ 01 buổi học sáng ngày 03/10/2016 để tham dự lễ khai khóa. 

Mọi vấn đề liên hệ Chị Minh - Phòng CTSV, SĐT: 0168.995.4693, Email : minhtnd@uit.edu.vn

Sinh viên trao đổi về thông báo này tại forum : http://forum.uit.edu.vn/threads/63930

 

File đính kèm: