Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nộp tiền mua BHYT và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu - Đợt bổ sung (11 tháng)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo những SV đã đóng tiền mua BHYT ( đợt bổ sung):

Kiểm tra và hoàn thành đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo quy định, trường hợp chưa đăng ký bệnh viện vui lòng đăng ký bệnh viện qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/567683.

Sau thời gian cho bổ sung thông tin, những sinh viên không đăng ký bệnh viện sẽ mặc định BV tham gia khám chữa bệnh là BV đa khoa khu vực Thủ Đức (036).

Riêng 03 trường hợp SV đã nộp tiền nhưng không có MSSV (có danh sách kèm theo), các bạn phản hồi về Phòng Kế hoạch Tài chính qua email: khtc@uit.edu.vn

Thời gian: SV phản hồi và bổ sung thông tin từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/01/2024.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo.

DANH SÁCH NỘP TIỀN KHÔNG CÓ MSSV
  Diễn giải Ghi có
dd/mm/yyyy
16/01/2024 LAM NGOC BACH 25083649 NOP TIEN BHYT 2024 GD 486655-011624 08:00:19 623,700
16/01/2024 PHAN NGUYEN KHOA CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 263051-011624 15:59:06 623,700
18/01/2024 51836364932-0985646420-NGUYEN GIA TOAN CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 351930-011824 13:34:42 623,700

DANH SÁCH NỘP TIỀN CÓ MSSV


STT MSSV Họ và tên Bệnh viện Ghi chú
1 21521992 Võ Đức Dương   Thẻ còn HSD - Hoàn tiền
2 22521432 Huỳnh Quốc Minh Thông   Thẻ còn HSD - Hoàn tiền
3 17520926 Nguyễn Thị Bích Phượng Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
4 19520568 Trần Lê Huy Hoàng Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
5 19520692 Bùi Duy Long Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
6 19520894 Hoàng Thị Diễm Quỳnh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
7 19521339 Nguyễn Thành Đạt Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
8 19521355 Trần Thành Đạt Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
9 19521609 Huỳnh Chấn Huy Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
10 19521999 Phạm Hùng Phát Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
11 19522208 Nguyễn Hữu Thắng Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
12 20520580 Trương Quốc Khánh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
13 20520669 Nguyễn Duy Trọng Nhân Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
14 20521123 Bùi Tống Minh Châu Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
15 20521416 Trần Quang Huy Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
16 20521548 Nguyễn Tấn Lộc Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
17 20521574 Trần Đức Long Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
18 20521771 Phạm Trọng Phúc Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
19 20521790 Nguyễn Nhật Hoàng Quân Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
20 20521918 Nguyễn Công Thành Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
21 20521958 Tống Trường Thịn Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
22 20522149 Hoàng Xuân Việt Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
23 21520692 Đào Tiến Đạt Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
24 21520692 Đào Tiến Đạt Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
25 21521102 Trần Cao Long Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
26 21521275 Trần Nguyên Phong Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
27 21521696 Lý Thị Hoàng Yến Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
28 21521825 Ngô Kỳ Anh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
29 21521834 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
30 21521996 Lê Khánh Duy Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
31 21522455 Võ Như Phi Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
32 21522615 Nguyễn Sỉ Thi Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
33 21522620 Hồ Ngọc Thiện Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
34 21522658 Trịnh Hoài Thương Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
35 21522779 Nguyễn Lê Thành Tỷ Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
36 22520199 Lê Công Danh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
37 22520765 Lê Viết Lĩnh Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
38 22521353 Nguyễn Đinh Công Thành Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
39 23520169 Dương Đỗ Thùy Châu Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
40 23520367 Lê Khánh Duy Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
41 23521227 Vòng Trần Tấn Phúc Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
42 23521395 Trịnh Thanh Tâm Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
43 23521566 Tou Prong Ma Tiêm Sinh viên không đăng ký bệnh viện  
44 18520232 Phạm Long Nhật 525 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park  
45 18520494 Nguyễn Văn Bảo 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
46 18521213 Mai Thị Quỳnh Như 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh  
47 18521491 Tiêu Thị Kiều Tiên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
48 18521621 Lê Tuyển 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
49 19520039 Đặng Duy Đạt 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
50 19520447 Võ Quốc Đăng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
51 19520617 Võ Đức Khải 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
52 19521013 Đỗ Mạnh Tiến 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
53 19521102 Tạ Tường Vi 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
54 19521206 Phạm Hồng Anh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
55 19521321 Võ Huỳnh Hải Đăng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
56 19521368 Nguyễn Trọng Doanh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
57 19521405 Trương Văn Dũng 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú  
58 19521467 Nguyễn Thị Hồng Hải 010 - Bệnh viện Quận 4  
59 19521736 Đặng Trúc Lam 021 - Bệnh viện Quận 8  
60 19521887 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn  
61 19521935 Lê Văn Nhân 034 - Bệnh viện 175  
62 19522215 Phạm Minh Thắng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
63 19522362 Nguyễn Đức Toàn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
64 19522414 Huỳnh Thị Anh Trúc 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
65 19522550 Lã Mai Win 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
66 20520171 Nguyễn Nam Hải 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
67 20520203 Nguyễn Gia Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
68 20520292 Nguyễn Huỳnh Bảo Quốc 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
69 20520352 Nguyễn Quang Vũ 010 - Bệnh viện Quận 4  
70 20520375 Phạm Phước An 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú  
71 20520421 Nguyễn Mạnh Cường 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh  
72 20520491 Nguyễn Duy Hào 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
73 20520497 Vũ Minh Hiền 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
74 20520708 Lê Minh Quân 024 - Bệnh viện nhân dân 115 BV không nhận đăng ký mới - SV chọn BV khác 
75 20520713 Phan Hoàng Minh Quân 034 - Bệnh viện 175  
76 20520787 Lưu Chí Thịnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
77 20520850 Hồ Minh Tuệ 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
78 20520886 Đinh Quảng Đại 075 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh  
79 20521157 Ngô Hải Đăng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
80 20521204 Trần Nhân Đức 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình  
81 20521405 Nguyễn Quốc Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
82 20521461 Bùi Sĩ Khoa 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
83 20521550 Phạm Duy Lộc 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
84 20521598 Huỳnh Tuấn Minh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
85 20521617 Trần Đức Minh 075 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh  
86 20521643 Bùi Thị Thanh Ngân 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
87 20521777 Nguyễn Quang Phước 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
88 20521797 Trần Nguyễn Phúc Minh Quân 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
89 20521846 Nguyễn Ngọc Hải Sơn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
90 20521887 Nguyễn Hoàng Thái 012 - Bệnh viện An Bình  
91 20521903 Phạm Văn Thắng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
92 20522024 Nguyễn Đức Toàn 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn  
93 20522105 Võ Thành Tú 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
94 20522115 Nguyễn Công Tuấn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
95 20522182 Phạm Khánh Vy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
96 21520027 Đặng Quang Hải 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
97 21520186 Lê Thị Ngọc Diễm 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
98 21520240 Hà Việt Hoàng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
99 21520266 Trần Đức Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
100 21520316 Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
101 21520392 Phạm Minh Phát 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
102 21520465 Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
103 21520504 Phan Đình Thế Trung 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
104 21520613 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 041 - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn  
105 21520712 Tô Lý Tiến Đạt 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
106 21520982 Nguyễn Quốc Khánh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
107 21521049 Hồ Quang Lâm 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn Việt  
108 21521065 Nguyễn Thị Thanh Lan 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
109 21521323 Dương Uy Quan 004 - Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II  
110 21521404 Nguyễn Trần Thành Tâm 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
111 21521441 Lê Đức Thành 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
112 21521487 Đặng Ngọc Minh Thư 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
113 21521531 Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên 016 - Bệnh viện 7A  
114 21521721 Lâm Minh Khôi 051 - Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I  
115 21521844 Lê Hữu Bách 051 - Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I  
116 21522017 Trần Thị Mỹ Duyên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
117 21522080 Huỳnh Hoa 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
118 21522098 Phạm Huy Hoàng 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức  
119 21522101 Trần Minh Hoàng 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
120 21522107 Trần Minh Nguyên Hồng 483 - Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công)  
121 21522139 Đỗ Quang Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
122 21522144 Huỳnh Gia Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
123 21522247 Nguyễn Trung Kiên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
124 21522349 Vũ Hoàng Nhật Minh 034 - Bệnh viện 175  
125 21522362 Nguyễn Hoài Nam 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
126 21522418 Nguyễn Minh Nhật 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh  
127 21522429 Trần Nguyễn Yến Nhi 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
128 21522516 Nguyễn Việt Quang 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
129 21522617 Đinh Công Thiện 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
130 21522716 Ngô Khánh Trình 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
131 21522756 Nguyễn Thanh Tuấn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
132 21522762 Trần Anh Tuấn 483 - Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công)  
133 22520006 Võ Quốc Thịnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
134 22520010 Đinh Thiên Ân 021 - Bệnh viện Quận 8  
135 22520013 Hồ Phạm Phú An 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
136 22520019 Nguyễn Ấn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
137 22520053 Nguyễn Đức Anh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
138 22520125 Trịnh Quốc Bảo 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú  
139 22520192 Phạm Hồng Đăng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
140 22520279 Huỳnh Tấn Dũng 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức  
141 22520281 Lê Trọng Hoàng Dũng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
142 22520309 Phạm Hải Dương 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
143 22520336 Nguyễn Viết Duy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
144 22520348 Cáp Thị Mỹ Duyên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
145 22520363 Lê Văn Giáp 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
146 22520406 Trình Quang Hạo 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
147 22520431 Đỗ Chí Hiếu 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
148 22520474 Phạm Đức Huy Hoàng 485 - Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo)  
149 22520518 Nguyễn Thanh Hùng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
150 22520588 Trần Thanh Mỹ 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
151 22520715 Hồ Tuấn Kiệt 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh  
152 22520747 Trần Nhật Quang Lâm 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
153 22520846 Châu Đức Mạnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
154 22520847 Nguyễn Đặng Đức Mạnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
155 22520903 Trần Hoàng Hà My 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
156 22521287 Trần Tấn Tài 015 - Trung tâm y tế Quận 5  
157 22521325 Đặng Hữu Thắng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
158 22521332 Nguyễn Dương Quốc Thắng 034 - Bệnh viện 175  
159 22521334 Nguyễn Hữu Thắng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
160 22521381 Đặng Ngọc Thiên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
161 22521473 Phạm Thị Cẩm Tiên 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
162 22521532 Huỳnh Quốc Triệu 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
163 22521533 Nguyễn Công Nam Triều 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
164 22521545 Nguyễn Hữu Bảo Trọng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
165 22521607 Nguyễn Khánh Tuấn 034 - Bệnh viện 175  
166 22521648 Lê Nguyễn Thảo Vân 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
167 22560042 Trương Chí Mẫn 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
168 23520004 Đinh Lê Bình An 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
169 23520112 Lê Văn Bảo 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
170 23520213 Vũ Việt Cương 034 - Bệnh viện 175  
171 23520330 Lâm Hoàng Dũng 013 - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
172 23520418 Nguyễn Ngọc Hải 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức  
173 23520547 Vũ Huy Hoàng 057 - Bệnh viện Quân Dân Miền Đông  
174 23520548 Vũ Việt Hoàng 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp  
175 23520608 Lại Quang Huy 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
176 23520671 Bùi Đức Khải 051 - Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I  
177 23520842 Nguyễn Thị Ngọc Lan 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
178 23520873 Đào Nguyễn Duy Long 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
179 23520958 Trần Quang Minh 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
180 23521132 Dương Quốc Nhựt 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
181 23521214 Phạm Hoàng Phúc 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
182 23521352 Hồ Hoàng Sơn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
183 23521354 Hoàng Phan Anh Sơn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
184 23521407 Trần Vạn Tấn 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
185 23521435 Vũ Ngọc Bảo Thắng 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
186 23521501 Nguyễn Hưng Thịnh 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
187 23521549 Huỳnh Ngọc Thuận 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
188 23521618 Phạm Huỳnh Ngọc Trâm 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
189 23521643 Nguyễn Minh Trí 041 - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn  
190 23521650 Đỗ Đức Minh Triết 025 - Bệnh viện Thống Nhất  
191 23521691 Lê Nhật Trường 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  
192 23521838 Trần Thảo Vy 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh