Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nộp đơn gia hạn học phí - học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Sinh viên kiểm tra thông tin: mã số sinh viên, học tên, lớp nếu có sai sót phản hồi qua mail Phòng CTSV: ctsv@uit.edu.vn để được cập nhật.

Thời gian phản hồi: đến 16 giờ 30 ngày 31/3/2020.

Lưu ý: Đây chỉ là danh sách sinh viên nộp đơn xin gia hạn học phí. Danh sách sinh viên được DUYỆT (ĐƯỢC GIA HẠN HỌC PHÍ) sẽ có thông báo sau.