Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên miễn nộp và đã nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

- Danh sách sinh viên nội trú ở KTX ĐHQG-HCM, KTX Xã hội hóa được miễn nộp giấy xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú (danh sách đính kèm).

- Danh sách sinh viên đã nộp phiếu xác nhận (cập nhật 2 tuần/lần) (danh sách đính kèm).

Sinh viên kiểm tra danh sách nếu có phản hồi gửi email về địa chỉ: ctsv@uit.edu.vn

Đối với sinh viên ở Nhà khách ĐHQG-HCM, sinh viên mang biên lai đóng lệ phí đến phòng CTSV hoặc chụp hình biên lai gửi về P.CTSV qua email trên.