Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên hoàn thành BHYT + Không hoàn thành BHYT ( đợt 1 năm 2015)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên có tham gia BHYT và không tham gia BHYT.

Sinh viên kiểm tra họ tên, MSSV, lớp nếu có sai sót. 

Lưu ý: Không điều chỉnh cập nhật danh sách bổ sung.