Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên được hoàn trả lại tiền BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách được cơ quan BHXH Hồ Chí Minh hoàn trả lại tiền BHYT năm 2021 (danh sách đính kèm).

Lý do: sinh viên đã có đóng tiền mua BHYT nhưng tham gia BHYT năm 2021 ở nơi khác.

Để hoàn tất thủ tục hoàn trả tiền BHYT năm 2021 cho sinh viên. Phòng Công tác Sinh viên, đề nghị sinh viên cung cấp số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng của Ngân hàng Vietcombank (VCB).

Sinh viên cung cấp thông tin theo link đính kèm https://link.uit.edu.vn/7xpFM

Nếu chưa có tài khoản ngân hàng VCB, sinh viên xem hướng dẫn làm tài khoản online tại https://forum.uit.edu.vn/node/37

Thời gian cung cấp thông tin đến hết ngày 17/4/2022.