Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên được gia hạn thêm thời gian đóng học phí HK2 năm học 2021-2022

Nhằm giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đã được Nhà trường cho gia hạn thời gian đóng học phí đến 15/4/2022 nhưng chưa thể hoàn thành học phí đúng hạn.

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả gia hạn thêm thời gian đóng học phí học kỳ 2 cho 256 sinh viên được gia hạn thêm thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 đến ngày 25/5/2022.

DANH SÁCH GIA HẠN THÊM THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
STT MÃ SV HỌ TÊN Gia hạn đã được BGH phê duyệt
1 16520177 Lê Trường Danh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
2 16520467 Bùi Lê Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
3 16520493 Vũ Đoàn Ngọc Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
4 16520546 Dương Lâm Kha GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
5 16520564 Lưu Hoàng Khang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
6 16520867 Huỳnh Hữu Nhân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
7 16521371 Lưu Văn Tuấn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
8 16521572 Nguyễn Viết Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
9 16521597 Phùng Thị Mỹ Hạnh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
10 16521697 Đào Duy Khang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
11 16521708 Nguyễn Sơn Lâm GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
12 16521765 Đạo Trọng Phiên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
13 16521766 Lê Trung Phong GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
14 17520209 Lê Nguyễn Tri Ân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
15 17520223 Trần Hồng Ân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
16 17520225 Trần Thị Duy An GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
17 17520229 Đào Chung Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
18 17520236 Lê Tấn Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
19 17520320 Nguyễn Thế Đăng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
20 17520496 Võ Thái Hòa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
21 17520519 Phan Thanh Hoàng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
22 17520544 Nguyễn Nam Hùng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
23 17520634 Trần Vĩnh Khiêm GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
24 17520677 Hoàng Phan Lê GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
25 17520682 Đoàn Tưởng Linh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
26 17520706 Dương Trần Sơn Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
27 17520712 Nguyễn Hải Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
28 17520826 Nguyễn Quách Nguyên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
29 17520940 Nguyễn Văn Quân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
30 17520971 Lâm Thái Sang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
31 17520989 Nguyễn Hồng Sơn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
32 17521038 Lê Ngọc Thắng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
33 17521124 Huỳnh Phúc Tiến GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
34 17521138 Lê Như Toàn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
35 17521149 Nguyễn Ngọc Trân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
36 17521157 Trương Minh Trí GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
37 17521159 Võ Đình Triết GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
38 17521173 Lê Viết Trung GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
39 17521235 Lê Tiến Tùng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
40 18520050 Lữ Thị Ngọc Hiền GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
41 18520083 Nguyễn Phương Lan GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
42 18520293 Trần Cao Viết Khoa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
43 18520323 Vũ Nguyễn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
44 18520328 Trần Ngọc Yến Nhi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
45 18520356 Lê Việt Thắng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
46 18520412 Hoàng Văn Lộc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
47 18520414 Lường Thị Thu Nguyệt GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
48 18520416 Huỳnh Văn Sơn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
49 18520419 Võ Duy Ái GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
50 18520427 Lê Văn An GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
51 18520439 Tô Thành An GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
52 18520449 Lê Hoàng Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
53 18520461 Nguyễn Thị Lan Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
54 18520478 Tô Thị Mỹ Âu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
55 18520486 Nguyễn Đình Thiên Bảo GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
56 18520494 Nguyễn Văn Bảo GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
57 18520540 Nguyễn Sỹ Thành Công GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
58 18520566 Hoàng Tiến Đạt GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
59 18520596 Nguyễn Thị Bích Diễm GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
60 18520605 Nguyễn Văn Đô GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
61 18520616 Nguyễn Văn Thành Đức GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
62 18520628 Đặng Trung Dũng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
63 18520641 Võ Thành Trung Dũng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
64 18520651 Từ Thanh Dương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
65 18520678 Võ Thành Duy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
66 18520686 Nguyễn Trường Giang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
67 18520692 Nguyễn Thị Khánh Hà GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
68 18520705 Phan Thanh Hải GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
69 18520724 Phạm Gia Hiển GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
70 18520735 Đồng Hữu Hiếu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
71 18520856 Tô Quang Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
72 18520859 Trần Quang Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
73 18520874 Trần Đình Kha GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
74 18520908 Trần Quốc Khánh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
75 18520925 Nguyễn Lê Khoa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
76 18520965 Trương Công Khánh Kỳ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
77 18520978 Trương Thị Ý Lan GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
78 18520985 Lê Huy Linh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
79 18520990 Nguyễn Thị Khánh Linh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
80 18520992 Phạm Ngọc Linh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
81 18521045 Nguyễn Thanh Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
82 18521049 Phạm Gia Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
83 18521057 Trần Đắc Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
84 18521074 Ngân Văn Luyện GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
85 18521086 Huỳnh Xuân Min GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
86 18521098 Lê Anh Minh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
87 18521103 Lê Hải Minh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
88 18521129 Nguyễn Văn Hoài Nam GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
89 18521198 A Nguyễn Thị Yến Nhi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
90 18521211 Phạm Văn Nhơn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
91 18521214 Nguyễn Thị Huỳnh Như GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
92 18521246 Nguyễn Trí Phú GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
93 18521276 Nguyễn Duy Phương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
94 18521294 Hoàng Đình Quang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
95 18521319 Đỗ Thanh Quyền GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
96 18521356 Phạm Tiến Sỹ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
97 18521359 Lê Minh Tài GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
98 18521364 Phan Hoàng Anh Tài GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
99 18521379 Bùi Xuân Thái GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
100 18521380 Huỳnh Quang Thái GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
101 18521439 Ngô Phúc Thịnh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
102 18521464 Trần Anh Thư GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
103 18521506 Nguyễn Đức Toàn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
104 18521514 Vũ Đức Tới GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
105 18521531 Võ Hữu Trí GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
106 18521578 Đỗ Minh Tú GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
107 18521598 Lê Tử Tuấn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
108 18521635 Võ Trọng Văn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
109 18521645 Đỗ Quốc Vinh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
110 18521649 Lê Thị Kim Vinh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
111 18521669 Nguyễn Anh Vũ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
112 18521692 Nguyễn Phước Duy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
113 18521698 Trương Văn Sỹ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
114 19520257 Hứa Thanh Tân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
115 19520387 Nguyễn Tuấn Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
116 19520467 Đào Minh Đức GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
117 19520524 Phan Vỹ Hào GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
118 19520530 Trần Trung Hậu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
119 19520589 Đinh Gia Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
120 19520596 Nguyễn Đức Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
121 19520635 Lương Trung Khoa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
122 19520655 Nguyễn Anh Khôi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
123 19520781 Võ Thị Bích Ngọc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
124 19520804 Đỗ Phương Long Nhật GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
125 19520886 Nguyễn Bá Quốc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
126 19521110 Dương Công Vũ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
127 19521176 Lê Ngọc Thúy An GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
128 19521193 Hoàng Ngọc Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
129 19521204 Nguyễn Việt Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
130 19521205 Nông Viết Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
131 19521207 Phạm Nhật Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
132 19521221 Trần Thị Ngọc Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
133 19521224 Trương Hồng Phương Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
134 19521291 Nguyễn Đoàn Thanh Chương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
135 19521296 Võ Thị Thu Cúc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
136 19521321 Võ Huỳnh Hải Đăng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
137 19521356 Triều Quốc Đạt GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
138 19521440 Nguyễn Văn Duyên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
139 19521450 Trang Trường Giang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
140 19521470 Hồ Mỹ Hạnh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
141 19521475 Đinh Việt Hào GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
142 19521477 Nguyễn Anh Hào GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
143 19521483 Bùi Thị Bích Hậu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
144 19521503 Nguyễn Hoàng Hiệu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
145 19521542 Phạm Đức Hoàng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
146 19521571 Nguyễn Hữu Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
147 19521598 Bùi Quốc Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
148 19521629 Nguyễn Văn Quốc Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
149 19521678 Lâm Gia Khánh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
150 19521680 Lê Quốc Khanh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
151 19521760 Vũ Tiến Linh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
152 19521770 Ngô Đắc Lợi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
153 19521798 Phạm Như Long GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
154 19521818 Nguyễn Thị Ly GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
155 19521867 Đoàn Đông Nam GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
156 19521886 Nguyễn Đặng Quốc Ngân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
157 19522012 Phan Thanh Phong GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
158 19522019 Đào Văn Phú GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
159 19522049 Nguyễn Minh Phụng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
160 19522071 Vũ Ngọc Mỹ Phương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
161 19522087 Tô Minh Quân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
162 19522113 Nguyễn Hữu Quyến GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
163 19522124 Nguyễn Thanh Sang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
164 19522141 Nguyễn Xuân Son GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
165 19522147 Cát Văn Tài GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
166 19522172 Huỳnh Đức Tân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
167 19522222 Đoàn Tiến Thành GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
168 19522236 Nguyễn Hữu Thành GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
169 19522247 Vũ Phú Thành GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
170 19522254 Bùi Thị Thêu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
171 19522330 Lê Thế Tiệm GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
172 19522346 Vương Minh Tiến GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
173 19522349 Lê Quốc Tín GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
174 19522406 Phan Thúc Trình GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
175 19522417 Nguyễn Thanh Trúc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
176 19522423 Lê Đức Trung GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
177 19522474 Nguyễn Quang Tuấn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
178 19522485 Trương Minh Tuấn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
179 19522550 Lã Mai Win GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
180 20520168 Phan Nguyễn Văn Duy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
181 20520237 Trần Tấn Lộc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
182 20520322 Nguyễn Thị Mỹ Trân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
183 20520352 Nguyễn Quang Vũ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
184 20520461 Huỳnh Thái Dương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
185 20520527 Nguyễn Phúc Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
186 20520556 Trịnh Gia Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
187 20520569 Nguyễn Phúc Khang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
188 20520720 Nguyễn Đỗ Quang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
189 20520799 Trần Tot Ti GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
190 20520816 Đỗ Thị Thu Trang GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
191 20520829 Nguyễn Thanh Thanh Trúc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
192 20521063 Hồ Viết Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
193 20521072 Nguyễn Thị Kim Anh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
194 20521097 Đoàn Quốc Bảo GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
195 20521101 Lê Gia Bảo GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
196 20521125 Lê Khánh Châu GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
197 20521135 Trần Trọng Chinh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
198 20521152 Võ Cao Cường GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
199 20521190 Lê Quang Đông GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
200 20521203 Thái Tăng Đức GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
201 20521204 Trần Nhân Đức GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
202 20521214 Phạm Thùy Dung GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
203 20521216 Lê Dương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
204 20521247 Tô Thái Duy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
205 20521271 Nguyễn Trần Lưỡng Hà GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
206 20521277 Hứa Long Hải GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
207 20521296 Trương Trí Hào GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
208 20521331 Lê Quang Hòa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
209 20521376 Võ Đông Hưng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
210 20521380 Đỗ Văn Hưởng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
211 20521383 Nguyễn Thị Quỳnh Hương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
212 20521385 Hà Gia Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
213 20521393 Lê Nguyễn Công Huy GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
214 20521452 Nguyễn Quốc Khánh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
215 20521456 Phạm Văn Khánh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
216 20521478 Ngô Quốc Khôi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
217 20521491 Phan Trung Kiên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
218 20521515 Nguyễn Bảo Lâm GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
219 20521542 Nguyễn Thị Minh Loan GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
220 20521543 Trần Đặng Hồng Loan GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
221 20521551 Phạm Hữu Lộc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
222 20521579 Dương Thị Lụa GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
223 20521585 Phan Hữu Luân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
224 20521642 Phạm Thị Bích Nga GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
225 20521662 Dương Khánh Ngọc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
226 20521665 Nguyễn Tú Ngọc GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
227 20521717 Phan Ngọc Yến Nhi GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
228 20521723 Doãn Yến Nhung GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
229 20521775 Lê Trần Hữu Phước GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
230 20521786 Đặng Minh Quân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
231 20521821 Nguyễn Thị Thảo Quyên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
232 20521847 Nguyễn Thanh Sơn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
233 20521847 Nguyễn Thanh Sơn GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
234 20521880 Nguyễn Văn Tân GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
235 20521903 Phạm Văn Thắng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
236 20521924 Trần Thành GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
237 20521937 Nguyễn Thị Thanh Thảo GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
238 20521957 Vũ Hoàng Thạch Thiết GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
239 20521996 Võ Thị Mỹ Thuận GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
240 20521999 Huỳnh Hoài Thương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
241 20522002 Võ Xuân Thương GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
242 20522005 Phan Phi Thuyền GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
243 20522022 Phan Ngọc Tính GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
244 20522054 Phan Minh Trí GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
245 20522062 Nguyễn Bảo Trọng GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
246 20522071 Nguyễn Hoàng Trung GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
247 20522105 Võ Thành Tú GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
248 20522140 Phạm Nguyễn Tố Uyên GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
249 20522158 Lê Vinh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
250 20522185 Trần Như Ý GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
251 21521524 Lương Mạnh Tiến GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
252 21521870 Nguyễn Lê Won Bin GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
253 21522059 Lê Thị Thu Hiền GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
254 21522459 Nguyễn Thanh Phong GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
255 21522530 Hoàng Tất Quý GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
256 21522820 Nguyễn Mỹ Hạnh GIA HẠN ĐẾN NGÀY 25/5/2022
Tổng số sinh viên được gia hạn thêm thời gian đóng học phí: 256 sinh viên./.