Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIA HẠN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2021 (Lần 3 đến ngày 29/11/2021)

Chào các bạn sinh viên,

Gia hạn học phí là chương trình Trường ĐH Công nghệ Thông tin hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chưa thể đóng học phí đúng hạn quy định, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Học kì 1 năm học 2021 - 2022, Trường đã cho phép 2.416 sinh viên gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, tổng giá trị gia hạn hơn 30 tỷ đồng và sinh viên phải hoàn thành học phí trước ngày 30/9/2021. Theo sau đó, các bạn cho phép 800 sinh viên được gia hạn học phí đến 30/9/2021 tăng thời gian gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đến ngày 31/10/2021. 

Tuy nhiên, Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế cũng như cuộc sống của mọi người; và hiện nay  một số địa phương vẫn còn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg; Nhằm giúp những sinh viên đã được Nhà trường duyệt gia hạn học phí đến 31/10/2021 nhưng chưa thể hoàn thành đúng hạn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Sinh viên cho phép 333 sinh viên tăng thời gian gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (lẩn 3) đến ngày 29/11/2021.
STT MSSV Họ và tên GHI CHÚ
1 155200x6 Lâm Hà Tuấn Cảnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
2 155201x8 Trần Hoàng Đức GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
3 155207x5 Đinh Đức Tâm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
4 155208x4 Đỗ Văn Thịnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
5 165201x2 Nguyễn Văn Châu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
6 165202x6 Trần Quốc Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
7 165204x7 Bùi Lê Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
8 165204x3 Vũ Đoàn Ngọc Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
9 165206x9 Nguyễn Kim Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
10 165209x7 Nguyễn Hồ Quang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
11 165214x2 Lê Ngọc Uyên Vy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
12 165215x1 Phạm Văn Phong GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
13 165215x8 Hoàng Anh Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
14 165217x9 Nguyễn Thịnh Sơn Lâm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
15 165217x9 Trương Văn Nhất GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
16 165217x1 TRẦN HỮU NHI GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
17 165217x5 Đạo Trọng Phiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
18 165217x6 Lê Trung Phong GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
19 165217x5 Lê Thị Phụng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
20 175202x5 Trần Thị Duy An  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
21 175203x8 Nguyễn Hải Đăng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
22 175203x9 Nguyễn Huỳnh Nhật Đang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
23 175203x0 Nguyễn Thế Đăng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
24 175203x0 Hồ Trần Thiện Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
25 175203x3 Ngô Thành Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
26 175204x2 Nguyễn Minh Hoà GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
27 175205x8 Huỳnh Tấn Hoàng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
28 175205x4 Nguyễn Nam Hùng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
29 175205x2 Trần Minh Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
30 175206x5 Hoàng Thanh Lập GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
31 175206x2 Đoàn Tưởng Linh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
32 175207x2 Nguyễn Hải Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
33 175207x7 Đặng Vũ Luân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
34 175207x0 Trần Triều Mến GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
35 175208x8 Huỳnh Thái Nguyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
36 175208x5 Nguyễn Kỷ Nguyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
37 175208x6 Nguyễn Quách Nguyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
38 175208x0 Phạm Thuỳ Nhung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
39 175209x4 Bành Thanh Sơn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
40 175210x6 Nguyễn Minh Thao GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
41 175210x2 Trịnh Đức Thịnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
42 175211x4 Huỳnh Phúc Tiến GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
43 175211x7 Nguyễn Bích Trâm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
44 175211x1 Hồ Thị Trang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
45 175211x4 Lợi Mai Công Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
46 175211x5 Nguyễn Anh Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
47 175212x5 Lê Tiến Tùng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
48 175212x4 Nguyễn Tấn Vũ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
49 175212x6 Nguyễn Thanh Đức GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
50 175212x9 Vũ Ngọc Hào GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
51 185200x5 Nguyễn Hoàng Khánh Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
52 185201x7 Lương Tú Tài GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
53 185201x3 Lê Phước Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
54 185201x3 Ngô Bảo Trân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
55 185202x8 Hồ Nguyên Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
56 185204x6 Trần Tuấn Vỹ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
57 185204x9 Võ Duy Ái GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
58 185204x0 Nguyễn Hoàng An GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
59 185204x9 Tô Thành An GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
60 185204x4 đinh ngọc sơn anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
61 185204x5 Dư Chế Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
62 185204x1 Tô Viết Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
63 185204x6 Nguyễn Đình Thiên Bảo GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
64 185204x0 Nguyễn Hồng Ngọc Bảo GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
65 185205x4 Trần Hữu Cảnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
66 185205x1 Trần Nguyên Chiến GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
67 185205x8 Nguyễn Văn Chương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
68 185205x0 Nguyễn Xuân Đà GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
69 185205x2 Nguyễn Bá Đắc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
70 185205x7 Huỳnh Long Thành Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
71 185206x0 Nguyễn Thanh Điền GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
72 185206x5 Nguyễn Văn Đô GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
73 185206x0 Hồ Việt Đức GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
74 185206x6 Nguyễn Văn Thành Đức GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
75 185206x1 Từ Thanh Dương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
76 185206x2 Võ Đại Dương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
77 185206x3 Nguyễn Anh Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
78 185206x6 Nguyễn Trường Giang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
79 185207x4 Phan Phạm Hoàng Hải GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
80 185207x3 Nguyễn Thị Thu Hiền GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
81 185207x5 Đồng Hữu Hiếu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
82 185207x8 Nguyễn Quang Hiếu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
83 185207x5 Phạm Trung Hòa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
84 185207x3 Bùi Huy Hoàng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
85 185207x8 Huỳnh Minh Hoàng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
86 185208x6 Võ Thị Thu Hương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
87 185209x7 Trần Quốc Khánh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
88 185209x5 Nguyễn Lê Khoa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
89 185209x3 Đoàn Minh Khôi GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
90 185209x4 Nguyễn Đặng Trung Kiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
91 185209x5 Nguyễn Lương Kiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
92 185209x5 Le Huy Linh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
93 185210x2 Bùi Tấn Lộc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
94 185210x7 Bùi Bảo Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
95 185210x7 Nguyễn Văn Hải Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
96 185210x6 Thái Hoàng Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
97 185210x9 Đoàn Minh Lực GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
98 185210x8 Đặng Diệp Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
99 185210x2 Đoàn Công Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
100 185210x8 Lê Anh Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
101 185211x0 Lê Công Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
102 185211x1 Lê Đoàn Nhật Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
103 185211x3 Lê Hải Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
104 185211x8 Nguyễn Thanh Nam GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
105 185211x9 Nguyễn Văn Hoài Nam GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
106 185211x2 Võ Nguyễn Hoàng Nghĩa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
107 185211x2 Thái Hoàng Nhân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
108 185212x4 Nguyễn Huỳnh Nhi GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
109 185212x8 Nguyễn Thị Hồng Nhung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
110 185212x6 Huỳnh Long Pháp GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
111 185212x6 Nguyễn Trí Phú GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
112 185212x8 Trần Phú GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
113 185212x4 Trần Hoàng Phước GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
114 185212x1 Hỷ Hoa Phương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
115 185212x5 Lương Kim Phượng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
116 185213x9 Nguyễn Đức Quốc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
117 185213x2 Nguyễn Thịnh Quyền GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
118 185213x3 Đinh Thanh Sang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
119 185213x4 Nguyễn Minh Sang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
120 185213x0 Thái Công Sinh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
121 185213x9 Lê Minh Tài GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
122 185213x1 Nguyễn Hữu Tài GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
123 185213x6 Đoàn Văn Minh Tâm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
124 185214x0 Nguyễn Lê Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
125 185214x3 Vũ Song Thiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
126 185214x1 Tiêu Thị kiều Tiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
127 185214x8 Ngô Hiếu Tín GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
128 185215x2 Trình Thái Tình GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
129 185215x4 Vũ Đức Tới GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
130 185215x4 Nguyễn Thị Trang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
131 185215x7 Phạm Hoàng Phượng Trinh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
132 185215x6 Đặng Võ Bảo Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
133 185215x9 Hà Minh Tú GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
134 185215x9 Võ Đình Tứ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
135 185216x7 Nguyễn Hoài Phương Uyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
136 185216x5 Võ Trọng Văn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
137 185216x9 Lê Thị Kim Vinh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
138 185216x2 Nguyễn Khánh Vĩnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
139 185216x8 Trương Văn Sỹ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
140 195201x0 Nguyễn Minh Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
141 195204x1 Lê Thị Thúy Diễm  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
142 195205x1 Huỳnh Hữu Hào GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
143 195205x0 Trần Trung Hậu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
144 195205x6 Võ Thị Hưởng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
145 195205x7 Bùi Quang Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
146 195205x9 Đinh Gia Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
147 195206x5 Lương Trung Khoa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
148 195206x8 Phạm Tuấn Kiệt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
149 195207x1 Võ Thị Bích Ngọc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
150 195208x4 Đỗ Phương Long Nhật GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
151 195208x5 Phạm Thảo Nhi  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
152 195208x5 Nguyễn Lưu Phong GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
153 195208x6 Nguyễn Bá Quốc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
154 195210x7 Nguyễn Trần Trí Thức GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
155 195210x7 Lương Thị Thùy Trang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
156 195211x3 Hoàng Ngọc Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
157 195212x5 Nông Minh Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
158 195212x1 Tào Viễn Hoàng Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
159 195212x8 Phạm Phú Bình GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
160 195212x7 Nguyễn Văn Chính GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
161 195212x1 Nguyễn Đoàn Thanh Chương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
162 195212x6 Võ Thị Thu Cúc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
163 195213x8 Trần Hữu Đăng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
164 195213x9 Trần Phan Hải Đăng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
165 195213x1 Võ Huỳnh Hải Đăng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
166 195213x9 Nguyễn Thành Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
167 195213x0 Phan Thành Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
168 195213x4 Trần Quốc Đạt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
169 195213x3 Phạm Thanh Dinh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
170 195213x0 Lê Thanh Duẩn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
171 195214x4 Trần Trí Dũng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
172 195214x6 Vũ Hoàng Dũng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
173 195214x6 Vũ Thuỳ Dương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
174 195214x2 Phạm Đức Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
175 195214x4 Trần Hoàn Đức Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
176 195214x1 Trương Mỹ Duyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
177 195214x0 Trang Trường Giang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
178 195214x1 Hồ Hắc Hải GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
179 195214x3 Bùi Thị Bích Hậu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
180 195215x3 Nguyễn Hoàng Hiệu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
181 195215x6 Trần Hữu Hoàn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
182 195215x8 Đào Huy Hoàng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
183 195215x2 Vũ Thị Thu Hồng  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
184 195215x0 Đặng Đỗ Đăng Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
185 195215x9 Nguyễn An Mai Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
186 195215x1 Nguyễn Hữu Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
187 195215x8 Trương Công Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
188 195215x9 Trương Thành Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
189 195216x4 Lê Đinh Quốc Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
190 195216x0 Nguyễn Vũ Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
191 195216x3 Vũ Quốc Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
192 195216x5 Trần Phan Nhật Kha GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
193 195216x1 Hồ Trọng Khang  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
194 195216x4 Đặng Quốc Khánh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
195 195216x3 Nguyễn Hoàng Khanh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
196 195217x6 Lê Hữu Kiên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
197 195217x4 Bùi Đức Lâm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
198 195217x4 Nguyễn Trần Phước Lộc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
199 195217x8 Đỗ Trần Minh Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
200 195217x8 Phạm Như Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
201 195218x3 Đỗ Hữu Mạnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
202 195218x2 Phùng  Quang Minh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
203 195218x2 Nguyễn Hoàng My GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
204 195218x7 Đoàn Đông Nam GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
205 195218x2 Trần Nhật Nam GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
206 195218x1 Nguyễn Thị Thúy Nga GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
207 195218x7 Nguyễn Hoàng Kim Ngân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
208 195219x7 Nguyễn Ngọc Thái Nguyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
209 195219x5 Bùi Thành Nhân` GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
210 195219x1 Hoàng Văn Tiến Nhật GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
211 195219x0 Nguyễn Huỳnh Thảo Như  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
212 195219x7 Trần Nhựt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
213 195219x4 Ngô Thành Phát GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
214 195220x3 Võ Thành Phát GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
215 195220x9 Đào Văn Phú GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
216 195220x3 Nguyễn Đức Phú GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
217 195220x8 Cao Thị Bích Phượng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
218 195221x3 Nguyễn Hữu Quyến  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
219 195221x1 Nguyễn Huỳnh Tuấn Sang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
220 195221x3 Nguyễn Thanh Sang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
221 195221x0 Chu Xuân Sơn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
222 195221x2 Đinh Trọng Tùng Sơn  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
223 195221x5 Đinh Thị Diễm Sương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
224 195221x7 Cát Văn Tài GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
225 195221x8 Trần Tấn Tài GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
226 195221x2 Huỳnh Đức Tân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
227 195221x9 Trịnh Nhật Tân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
228 195221x5 Lê Trịnh Phong Thái GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
229 195221x2 Nguyễn Thừa An Thái GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
230 195221x6 Lê Đức Thắng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
231 195222x2 Đoàn Tiến Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
232 195222x5 Hồ Ngọc Thanh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
233 195222x2 Mai Long Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
234 195222x6 Nguyễn Hữu Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
235 195222x7 Vũ Phú Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
236 195222x1 Vũ Thị Phương Thảo GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
237 195222x0 Võ Xuân Thịnh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
238 195223x6 Mai Đức Thuận GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
239 195223x9 Nguyễn Tấn Tiến GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
240 195223x9 Hoàng Công Toán GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
241 195224x6 Phan Thúc Trình GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
242 195224x7 Nguyễn Thanh Trúc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
243 195224x8 Trần Thanh Trúc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
244 195224x3 Lê Đức Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
245 195224x7 Lý Khánh Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
246 195224x8 Trần Văn Truyền GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
247 195224x9 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
248 195224x0 Nguyễn Lê Anh Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
249 195224x1 Nguyễn Minh Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
250 195225x0 Lê triệu vĩ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
251 195225x0 Lã Mai Win GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
252 205201x1 Phạm Nhựt Danh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
253 205202x7 Trần Tấn Lộc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
254 205203x2 Nguyễn Quang Vũ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
255 205204x2 Nguyễn Minh Cường GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
256 205204x4 Trương Mỹ Song Dân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
257 205204x2 Tạ Nhật Hào GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
258 205205x4 Võ Trọng Huân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
259 205205x7 Nguyễn Phúc Hưng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
260 205205x2 Trần Gia Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
261 205206x6 Trần Ngọc Thiên Kim GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
262 205206x9 Nguyễn Thành Phong GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
263 205207x0 Nguyễn Đỗ Quang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
264 205207x9 Nguyễn Hoàng Phú Sỹ GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
265 205207x7 Ngô Mai Quốc Thắng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
266 205207x9 Trần Tot Ti GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
267 205208x9 Nguyễn Thanh Thanh Trúc  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
268 205208x9 Viên Phú Túc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
269 205209x0 Nguyễn Ngọc Mai Khanh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
270 205209x5 Nguyễn Duy Kiên  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
271 205210x4 Nguyễn Phương Nam GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
272 205210x6 Lê Sỹ Đức Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
273 205210x2 Nguyễn Thị Kim Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
274 205210x6 Trang Kỳ Anh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
275 205211x1 Lê Gia Bảo GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
276 205211x9 Vũ Quốc Thái Bình GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
277 205211x6 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Châu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
278 205211x1 Lý Kiều Chí GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
279 205211x9 Huỳnh Văn Chung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
280 205211x1 Lê Hoàng Chương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
281 205211x2 Trần Quang Chuyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
282 205211x2 Võ Cao Cường GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
283 205212x1 Nguyễn Thị Dung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
284 205212x6 Lê Dương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
285 205212x7 Nguyễn Hoàng Dương GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
286 205212x3 Lê Văn Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
287 205212x2 Nguyễn Phương Duy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
288 205212x1 Nguyễn Trần Lưỡng Hà GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
289 205212x8 Lương Phúc Hậu GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
290 205213x3 Nguyễn Huy Hoàng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
291 205213x4 Ngô Đức Học GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
292 205213x2 Phạm Huy Hùng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
293 205213x5 Hà Gia Huy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
294 205214x5 Nguyễn Phi Hùng GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
295 205214x3 Huỳnh Duy Khang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
296 205214x0 Nguyễn Đăng Khoa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
297 205214x1 Nguyễn Hoàng Khoa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
298 205214x9 Nguyễn Minh Khôi  GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
299 205215x1 Phạm Hữu Lộc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
300 205215x9 Nguyễn Tô Ngọc Lợi GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
301 205215x5 Trần Gia Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
302 205215x8 Võ Đức Long GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
303 205215x9 Dương Thị Lụa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
304 205215x4 Nguyễn Văn Luân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
305 205215x5 Phan Hữu Luân GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
306 205216x2 Phạm Thị Bích Nga GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
307 205216x5 Phạm Quốc Nghĩa GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
308 205216x0 Đỗ Khánh Nghiêm GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
309 205216x5 Nguyễn Tú Ngọc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
310 205216x8 Trần Diễm Mỹ Ngọc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
311 205216x6 Vũ Ngọc Khôi Nguyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
312 205217x3 Doãn Yến Nhung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
313 205217x2 Lê Hoàng Phúc GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
314 205217x5 Lê Trần Hữu Phước GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
315 205218x5 Lê Huỳnh Minh Quang GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
316 205218x0 Trần Hoài Rin GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
317 205218x0 Lê Hoàng Ngọc Sơn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
318 205219x4 Trần Thành GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
319 205219x7 Nguyễn Thị Thanh Thảo GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
320 205219x4 Nguyễn Phan Hiếu Thuận GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
321 205220x3 Dương Thanh Thủy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
322 205220x4 Nguyễn Thị Kim Thùy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
323 205220x9 Vũ Đức Toàn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
324 205220x8 Đỗ Công Trình GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
325 205220x1 Nguyễn Hoàng Trung GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
326 205221x5 Nguyễn Công Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
327 205221x6 Phan Trọng Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
328 205221x8 Võ Huỳnh Anh Tuấn GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
329 205221x0 Phạm Nguyễn Tố Uyên GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
330 205221x1 Lê Xuân Việt GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
331 205221x0 Nguyễn Quốc Vinh GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
332 205221x2 Phạm Khánh Vy GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021
333 205221x5 Trần Như Ý GIA HẠN ĐẾN 29/11/2021

Danh sách gồm 333 sinh viên./.