Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua bảo hiểm y tế  tại trường và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2017.

Sinh viên kiểm tra thông tin: họ tên, mssv, địa chỉ thường trú, nơi đăng ký khám chữa bệnh, giới tính, số tiền đóng thiếu, ghi chú.

Riêng sinh viên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện không nhận đăng ký mới, phải nộp thẻ BHYT còn hiệu lực sử dụng đến 31/12/2016. Sinh viên không nộp thẻ BHYT thì sẽ không được đăng ký những bệnh viện này. Sinh viên nộp thẻ BHYT photo đến 16g30 ngày 19/12/2016.

Nếu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, sinh viên phản hồi theo nội dung sau: MSSV - Tên bệnh viện mới qua email ctsv hoặc trên forum: https://forum.uit.edu.vn/threads/64775-Danh-sach-sinh-vien-dong-tien-va-...

Sinh viên kiểm tra, phản hồi, cập nhật đến 11g30 ngày 18/12/2016.