Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT năm 2024 ở Trường.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ nộp hồ sơ mua BHYT cho cơ quan BHXH HCM từ ngày 25/12/2023.

Do một số bệnh viện không nhận đăng ký mới, nên sẽ chuyển sang KCB ở ĐKKV Thủ Đức

Khi có kết quả từ cơ quan BHXH => Phòng Công tác Sinh viên sẽ thông báo kết quả đến sinh viên.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

File đính kèm: