Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đăng ký gia hạn học phí HK2 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên có đăng ký gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi (nếu có) đến trước 16g30 ngày 24/01/2023 qua email Phòng Công tác Sinh viên (email:ctsv@uit.edu.vn).STT MÃ SV HỌ TÊN KHOÁ KHOAQL HỆ ĐT
1 195214XX Lương Gia Hân 14 HTTT CTTT
2 195214XX Lê Trung Hiếu 14 CNPM CQUI
3 205201XX Lã Trọng Ánh 15 MMT&TT CLC
4 205201XX Nguyễn Nam Hải 15 KTMT CLC
5 205201XX Nguyễn Việt Hoàng 15 MMT&TT CLC
6 205201XX Trương Thị Hoàng Hảo 15 MMT&TT CLC
7 205201XX Đặng Quốc Hùng 15 CNPM CLC
8 205202XX Lê Tấn Lộc 15 KTTT CQUI
9 205202XX Bùi Đức Hoàng Nhật 15 CNPM CLC
10 205202XX Lương Ngọc Phương Nhi 15 KTTT CLC
11 205202XX Võ Yến Ni 15 HTTT CQUI
12 205202XX Tôn Nữ Tú Quyên 15 HTTT CLC
13 205203XX Nguyễn Thị Mỹ Trân 15 HTTT CLC
14 205203XX Nguyễn Thái Hoàng 15 CNPM CQUI
15 205203XX Nay Khai 15 KTTT CQUI
16 205203XX Danh Hữu Nghĩa 15 MMT&TT CQUI
17 205203XX Vòng Nguyễn Phú 15 MMT&TT CQUI
18 205203XX Phạm Lê Dịu Ái 15 HTTT CQUI
19 205204XX Lâm Ngọc Bách 15 CNPM CLC
20 205204XX Trần Thanh Đăng 15 KTTT CLC
21 205204XX Trần Trí Đức 15 MMT&TT CQUI
22 205204XX Nguyễn Ngọc Duy 15 CNPM CLC
23 205204XX Đào Thị Mỹ Duyên 15 HTTT CLC
24 205205XX Đặng Thái Hòa 15 KTTT CQUI
25 205205XX Bùi Đoàn Thế Huy 15 KTMT CLC
26 205205XX Ngô Nhật Huy 15 KTTT CLC
27 205205XX Trần Anh Huy 15 HTTT CLC
28 205205XX Trịnh Gia Huy 15 HTTT CQUI
29 205205XX Nguyễn Thị Mỹ Huyền 15 HTTT CLC
30 205205XX Trần Đình Khôi 15 CNPM CQUI
31 205206XX Nguyễn Văn Linh 15 CNPM CLC
32 205206XX Trần Tùng Linh 15 HTTT CQUI
33 205206XX Nguyễn Quốc Nam 15 KTTT CQUI
34 205206XX Võ Hoàng Phúc 15 HTTT CQUI
35 205207XX Trần Võ Việt Quốc 15 CNPM CLC
36 205207XX Nguyễn Hoàng Phú Sỹ 15 KTTT CLC
37 205207XX Đỗ Huỳnh Mỹ Tâm 15 HTTT CLC
38 205207XX Trần Văn Thế 15 HTTT CLC
39 205208XX Nguyễn Ngọc Trinh 15 CNPM CQUI
40 205208XX Nguyễn Thanh Thanh Trúc 15 KTTT CQUI
41 205208XX Mai Anh Tuấn 15 KTTT CLC
42 205208XX Nguyễn Lâm Vũ 15 KTTT CLC
43 205208XX Đặng Thị Kim Yến 15 HTTT CLC
44 205208XX Hoàng Tuấn Anh 15 KTTT CLC
45 205208XX Cao Gia Khang 15 MMT&TT CLC
46 205209XX Nguyễn Ngọc Mai Khanh 15 KTTT CLC
47 205209XX Nguyễn Duy Kiên 15 MMT&TT CLC
48 205209XX Bùi Lương Hiếu 15 CNPM CLC
49 205210XX Võ Nữ Diễm Trang 15 HTTT CQUI
50 205210XX Hồ Chí An 15 KTTT CLC
51 205210XX Lê Đức Hồng Ân 15 KTMT CLC
52 205210XX Nguyễn Thiên Ân 15 MMT&TT CLC
53 205210XX Vũ Quốc An 15 MMT&TT CLC
54 205210XX Dương Thị Ngọc Anh 15 KTTT CLC
55 205210XX Hồ Viết Anh 15 KTMT CLC
56 205210XX Nguyễn Phan Đức Anh 15 MMT&TT CLC
57 205210XX Nguyễn Thị Ngọc Anh 15 MMT&TT CLC
58 205210XX Nguyễn Vân Anh 15 KTTT CLC
59 205210XX Nguyễn Vân Anh 15 HTTT CQUI
60 205210XX Nguyễn Đức Hương Bang 15 KTTT CLC
61 205210XX Dương Quang Bảo 15 KTTT CLC
62 205211XX Nguyễn Văn Gia Bảo 15 KTTT CLC
63 205211XX Võ Chơn Chánh 15 KTTT CLC
64 205211XX Trần Trọng Chinh 15 MMT&TT CLC
65 205211XX Nguyễn Văn Chọn 15 KTTT CLC
66 205211XX Trần Quang Chuyên 15 KTMT CQUI
67 205211XX Nguyễn Thành Công 15 MMT&TT CQUI
68 205211XX Võ Cao Cường 15 KTMT CLC
69 205211XX Nguyễn Trần Lĩnh Đạt 15 KTTT CLC
70 205211XX Trương Quốc Đạt 15 KTTT CLC
71 205211XX Nguyễn Đăng Điền 15 KTTT CLC
72 205211XX Lê Quang Đông 15 HTTT CQUI
73 205211XX Bùi Vũ Minh Đức 15 KTTT CLC
74 205211XX Dương Hải Đức 15 MMT&TT CLC
75 205211XX Nguyễn Anh Đức 15 KTMT CLC
76 205212XX Thái Tăng Đức 15 HTTT CLC
77 205212XX Hoàng Nhật Anh Dũng 15 MMT&TT CLC
78 205212XX Võ Sỹ Dũng 15 KTMT CQUI
79 205212XX Lê Dương 15 KTMT CQUI
80 205212XX Nguyễn Xuân Dương 15 MMT&TT CLC
81 205212XX Phạm Thị Thùy Dương 15 HTTT CTTT
82 205212XX Phạm Tiến Dương 15 KTTT CQUI
83 205212XX Bùi Quang Duy 15 KTTT CLC
84 205212XX Hoàng Ngọc Duy 15 MMT&TT CLC
85 205212XX Trần Lý Thanh Duy 15 MMT&TT CLC
86 205212XX Trần Lê Kiều Giang 15 MMT&TT CLC
87 205212XX Bùi Quang Giàu 15 HTTT CTTT
88 205212XX An Ngọc Vân Hà 15 HTTT CLC
89 205212XX Cao Hải Hà 15 KTTT CLC
90 205212XX Dương Ngọc Hải 15 HTTT CQUI
91 205212XX Lê Thị Hải 15 KTTT CLC
92 205212XX Hồ Thị Hằng 15 HTTT CLC
93 205213XX Trịnh Văn Hậu 15 HTTT CQUI
94 205213XX Ma Thị Thu Hiền 15 HTTT CQUI
95 205213XX Trần Ngọc Hiển 15 MMT&TT CLC
96 205213XX Nguyễn Lê Đắc Hiệp 15 MMT&TT CLC
97 205213XX Lê Công Hiếu 15 MMT&TT CLC
98 205213XX Lê Vĩnh Hiếu 15 MMT&TT CQUI
99 205213XX Đinh Võ Xuân Hoàn 15 HTTT CLC
100 205213XX Nguyễn Việt Hoàng 15 HTTT CLC
101 205213XX Nguyễn Thị Hồng 15 KTTT CLC
102 205213XX Mai Phạm Quốc Hưng 15 CNPM CLC
103 205213XX Nguyễn Minh Hùng 15 KTTT CQUI
104 205213XX Trần Thành Hùng 15 KTTT CQUI
105 205213XX Lê Huỳnh Phú Hưởng 15 KTTT CLC
106 205213XX Nguyễn Thị Quỳnh Hương 15 KTTT CLC
107 205213XX Lâm Lê Phúc Huy 15 HTTT CTTT
108 205213XX Lâm Ngọc Huy 15 HTTT CLC
109 205213XX Lê Hoàng Huy 15 KTTT CLC
110 205213XX Lê Nguyễn Công Huy 15 KTMT CLC
111 205214XX Nguyễn Hữu Lê Huy 15 KTTT CLC
112 205214XX Nguyễn Tấn Huy 15 KTMT CLC
113 205214XX Trần Quang Huy 15 KTMT CQUI
114 205214XX Nguyễn Ngọc Huyền 15 HTTT CTTT
115 205214XX Châu Gia Khang 15 MMT&TT CLC
116 205214XX Nguyễn Văn Khang 15 HTTT CLC
117 205214XX Nguyễn Quốc Khánh 15 HTTT CLC
118 205214XX Phạm Gia Khánh 15 MMT&TT CLC
119 205214XX Võ Hoàng Khanh 15 MMT&TT CQUI
120 205214XX Phạm Phùng Gia Khiêm 15 CNPM CLC
121 205214XX Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 15 MMT&TT CLC
122 205214XX Nguyễn Hoàng Khoa 15 KTTT CLC
123 205214XX Lê Trung Kiên 15 KTTT CLC
124 205215XX Nguyễn Xuân Tuấn Kiệt 15 HTTT CLC
125 205215XX Trần Ngọc Lâm 15 MMT&TT CLC
126 205215XX Phan Thị Tuyết Lan 15 MMT&TT CQUI
127 205215XX Trần Thị Tuyết Linh 15 HTTT CLC
128 205215XX Vũ Thị Phương Linh 15 HTTT CQUI
129 205215XX Huỳnh Phú Lợi 15 MMT&TT CLC
130 205215XX Dương Văn Nhật Long 15 HTTT CLC
131 205215XX Huỳnh Phi Long 15 MMT&TT CLC
132 205215XX Võ Đức Long 15 MMT&TT CQUI
133 205215XX Nguyễn Văn Luân 15 MMT&TT CQUI
134 205215XX Thới Đức Luận 15 KTTT CLC
135 205215XX Lê Viết Tài Mẫn 15 MMT&TT CLC
136 205215XX Phan Lê Min 15 KTMT CQUI
137 205216XX Lê Phương Minh 15 KTTT CLC
138 205216XX Hoàng Thị Na 15 HTTT CQUI
139 205216XX Nguyễn Tấn Phương Nam 15 MMT&TT CLC
140 205216XX Mai Hiền Nga 15 HTTT CLC
141 205216XX Huỳnh Thị Thanh Ngân 15 KTTT CLC
142 205216XX Nguyễn Phạm Thanh Ngân 15 KTMT CLC
143 205216XX Vương Đinh Thanh Ngân 15 MMT&TT CLC
144 205216XX Phạm Quốc Nghĩa 15 MMT&TT CLC
145 205216XX Nguyễn Kim Ngọc 15 KTMT CLC
146 205216XX Trần Diễm Mỹ Ngọc 15 MMT&TT CLC
147 205216XX Lê Hoàng Cao Nguyên 15 MMT&TT CLC
148 205216XX Lê Minh Nhã 15 MMT&TT CLC
149 205216XX Bùi Thị Trúc Nhạn 15 MMT&TT CLC
150 205216XX Nguyễn Lê Trọng Nhân 15 KTTT CQUI
151 205216XX Nguyễn Lê Trọng Nhân 15 MMT&TT CLC
152 205217XX Nguyễn Phan Uyển Nhi 15 KTTT CLC
153 205217XX Nguyễn Phương Yến Nhi 15 HTTT CLC
154 205217XX Phan Ngọc Yến Nhi 15 MMT&TT CLC
155 205217XX Tôn Nữ Thảo Nhi 15 HTTT CQUI
156 205217XX Đoàn Trần Quỳnh Như 15 HTTT CLC
157 205217XX Doãn Yến Nhung 15 HTTT CLC
158 205217XX Thái Thị Nhung 15 MMT&TT CQUI
159 205217XX Nguyễn Triệu Kim Oanh 15 KTTT CLC
160 205217XX Nguyễn Thể Phong 15 HTTT CQUI
161 205217XX Nguyễn Văn Đức Phong 15 KTTT CLC
162 205217XX Trần Thạnh Phong 15 HTTT CLC
163 205217XX Lê Hoàng Phúc 15 KTTT CLC
164 205217XX Nguyễn Hoàng Phúc 15 CNPM CLC
165 205217XX Võ Thanh Phương 15 HTTT CQUI
166 205217XX Bùi Sỹ Quân 15 KTMT CQUI
167 205218XX Hồ Vũ Minh Quang 15 MMT&TT CLC
168 205218XX Trần Văn Quý 15 MMT&TT CQUI
169 205218XX Phạm Hà Minh Quyên 15 HTTT CTTT
170 205218XX Nguyễn Ngọc Sinh 15 KTTT CLC
171 205218XX Phan Trường Sinh 15 KTMT CLC
172 205218XX Bùi Thanh Sơn 15 MMT&TT CLC
173 205218XX Võ Văn Sơn 15 KTMT CLC
174 205218XX Lê Anh Tài 15 MMT&TT CLC
175 205218XX Nguyễn Thy Anh Tài 15 HTTT CQUI
176 205218XX Đỗ Minh Tâm 15 MMT&TT CLC
177 205218XX Trương Lưu Anh Tâm 15 MMT&TT CLC
178 205218XX Nguyễn Văn Tân 15 HTTT CTTT
179 205218XX Đặng Thái Thạch 15 KTMT CQUI
180 205218XX Đỗ Quang Thắng 15 MMT&TT CLC
181 205219XX Phạm Văn Thắng 15 MMT&TT CLC
182 205219XX Trần Quốc Thắng 15 CNPM CQUI
183 205219XX Trương Đình Thắng 15 KTTT CLC
184 205219XX Nguyễn Công Thành 15 MMT&TT CLC
185 205219XX Nguyễn Minh Thành 15 HTTT CTTT
186 205219XX Triệu Quốc Thành 15 KTTT CLC
187 205219XX Nguyễn Ngọc Thảo 15 HTTT CQUI
188 205219XX Nguyễn Thị Thanh Thảo 15 MMT&TT CLC
189 205219XX Hoàng An Thế 15 KTMT CLC
190 205219XX Cao Hoàng Thiện 15 KTMT CLC
191 205219XX Vũ Hoàng Thạch Thiết 15 MMT&TT CLC
192 205219XX Nguyễn Hùng Thịnh 15 MMT&TT CLC
193 205219XX Thi Tấn Thịnh 15 MMT&TT CLC
194 205219XX Phạm Kiến Thông 15 MMT&TT CLC
195 205219XX Trần Thái Thông 15 HTTT CTTT
196 205219XX Võ Thị Anh Thư 15 KTMT CLC
197 205219XX Huỳnh Hoài Thương 15 KTTT CLC
198 205220XX Nguyễn Thị Kim Thùy 15 MMT&TT CQUI
199 205220XX Nguyễn Đình Đan Thy 15 HTTT CTTT
200 205220XX Lương Mạnh Tiến 15 MMT&TT CLC
201 205220XX Nguyễn Hoàng Tiếng 15 KTTT CLC
202 205220XX Phạm Bá Tín 15 MMT&TT CLC
203 205220XX Đỗ Phạm Phúc Tính 15 KTTT CQUI
204 205220XX Nguyễn Đức Toàn 15 KTTT CLC
205 205220XX Nguyễn Đức Toàn 15 MMT&TT CLC
206 205220XX Trịnh Dương Ngọc Trân 15 HTTT CLC
207 205220XX Hoàng Thị Thảo Trang 15 HTTT CLC
208 205220XX Hồ Minh Trí 15 MMT&TT CLC
209 205220XX Phan Minh Trí 15 MMT&TT CLC
210 205220XX Trần Đức Trí 15 KTTT CLC
211 205220XX Đỗ Công Trình 15 HTTT CTTT
212 205220XX Hồ Khả Trình 15 KTMT CLC
213 205220XX Lê Bá Gia Trình 15 KTMT CLC
214 205220XX Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 15 HTTT CLC
215 205220XX Lê Quang Trung 15 KTTT CLC
216 205220XX Nguyễn Hoàng Trung 15 HTTT CQUI
217 205220XX Nguyễn Quốc Trung 15 HTTT CQUI
218 205220XX Đỗ Thanh Trường 15 HTTT CLC
219 205220XX Dương Duy Trường 15 MMT&TT CLC
220 205220XX Nguyễn Nhựt Trường 15 KTMT CLC
221 205220XX Phan Võ Thiên Trường 15 MMT&TT CLC
222 205220XX Võ Chí Trường 15 KTTT CLC
223 205220XX Võ Lâm Trường 15 HTTT CLC
224 205221XX Võ Thành Tú 15 HTTT CTTT
225 205221XX Đặng Minh Tuấn 15 HTTT CQUI
226 205221XX Nguyễn Công Tuấn 15 KTTT CLC
227 205221XX Nguyễn Hữu Tuấn 15 HTTT CQUI
228 205221XX Nguyễn Phạm Tuân 15 KTTT CLC
229 205221XX Phạm Anh Tuấn 15 MMT&TT CLC
230 205221XX Phạm Phú Tuấn 15 HTTT CLC
231 205221XX Võ Huỳnh Anh Tuấn 15 KTTT CLC
232 205221XX Nguyễn Minh Tùng 15 KTTT CLC
233 205221XX Huỳnh Thị Bích Tuyền 15 KTTT CLC
234 205221XX Lê Phương Tuyết 15 HTTT CLC
235 205221XX Lê Hoàng Văn 15 KTMT CLC
236 205221XX Lê Thị Tường Vi 15 KTTT CLC
237 205221XX Phạm Quang Việt 15 CNPM CLC
238 205221XX Hoàng Nguyên Vũ 15 KTTT CLC
239 205221XX Nguyễn Xuân Anh Vũ 15 KTTT CLC
240 205221XX Võ Huỳnh Anh Vũ 15 KTTT CLC
241 205221XX Võ Lê Vũ 15 MMT&TT CLC
242 205221XX Huỳnh Việt Vương 15 MMT&TT CLC
243 205221XX Nguyễn Quốc Vương 15 KTMT CLC
244 205221XX Hà Triệu Yến Vy 15 MMT&TT CLC
245 205221XX Lưu Yến Vy 15 HTTT CLC
246 205221XX Phạm Khánh Vy 15 KTTT CLC
247 215200XX Bùi Đăng Huy 16 KTMT CQUI
248 215200XX Lê Bảo Như 16 CNPM CQUI
249 215200XX Huỳnh Lê Phong 16 HTTT CQUI
250 215201XX Trương Văn Hoàng Sơn 16 CNPM CQUI
251 215201XX Nguyễn Lưu Trọng Tấn 16 KHMT CQUI
252 215201XX Nguyễn Triệu Thiên Bảo 16 MMT&TT CQUI
253 215202XX Vũ Hoàng 16 CNPM CQUI
254 215202XX Trần Thị Mỹ Huyền 16 MMT&TT CLC
255 215202XX Lê Minh Khôi 16 HTTT CQUI
256 215203XX Nguyễn Ngọc Thiên Kim 16 HTTT CQUI
257 215203XX Trần Lê Yến Linh 16 CNPM CLC
258 215203XX Châu Thiên Long 16 KHMT CQUI
259 215203XX Nguyễn Thái Thành Long 16 KHMT CQUI
260 215203XX Nguyễn Việt Nhật 16 KHMT CNTN
261 215203XX Huỳnh Tiến Phát 16 CNPM CQUI
262 215204XX Nguyễn Hoàng Phúc 16 HTTT CQUI
263 215204XX Huỳnh Ngọc Quí 16 CNPM CQUI
264 215204XX Phạm Ngọc Quí 16 KTTT CQUI
265 215204XX Đỗ Mai Như Quỳnh 16 HTTT CQUI
266 215204XX Võ Thị Hoài Thanh 16 MMT&TT CLC
267 215204XX Đào Duy Thịnh 16 KHMT CQUI
268 215204XX Lê Quốc Thuận 16 HTTT CLC
269 215204XX Trương Vĩnh Tiến 16 HTTT CLC
270 215204XX Lê Minh Toàn 16 MMT&TT CQUI
271 215204XX Nguyễn Thị Huyền Trang 16 KTTT CQUI
272 215204XX Nguyễn Thị Kiều Trang 16 MMT&TT CLC
273 215204XX Doãn Công Trí 16 HTTT CQUI
274 215205XX Mai Nhất Tùng 16 KHMT CNTN
275 215205XX Nguyễn Phương Tùng 16 KHMT CQUI
276 215205XX Nguyễn Thị Bảo Xuyên 16 HTTT CQUI
277 215205XX Nguyễn Tuấn Anh 16 HTTT CLC
278 215205XX Võ Hồng Kim Anh 16 HTTT CQUI
279 215206XX Nguyễn Tuấn Bảo 16 CNPM CQUI
280 215206XX Ngô Vũ Khánh Bình 16 MMT&TT CQUI
281 215206XX Lưu Ngọc Linh Chi 16 HTTT CQUI
282 215206XX Nguyễn Huy Cường 16 MMT&TT CQUI
283 215206XX Kiều Hải Đăng 16 HTTT CLC
284 215207XX Bùi Lê Trọng Đức 16 KTTT CQUI
285 215207XX Trần Đức Trí Dũng 16 MMT&TT CQUI
286 215207XX Nguyễn Đại Dương 16 HTTT CLC
287 215207XX Phan Thanh Dương 16 KTTT CQUI
288 215207XX Bùi Anh Duy 16 HTTT CQUI
289 215207XX Bùi Thị Hoàng Giang 16 CNPM CLC
290 215208XX Lê Ngọc Hân 16 MMT&TT CLC
291 215208XX Đặng Trung Hậu 16 MMT&TT CLC
292 215209XX Nguyễn Hoàng Hy 16 CNPM CLC
293 215209XX Nguyễn Viết Kha 16 KTTT CQUI
294 215209XX Đường Minh Khang 16 KHMT CQUI
295 215209XX Trần Đình Khánh 16 KTTT CQUI
296 215210XX Trần Vũ Minh Khôi 16 KHMT CQUI
297 215210XX Lê Trọng Tuấn Kiệt 16 KTTT CQUI
298 215210XX Nguyễn Tuấn Kiệt 16 KHMT CQUI
299 215210XX Lê Văn Cao Kỳ 16 KTTT CQUI
300 215211XX Lê Đức Mạnh 16 KTTT CQUI
301 215211XX Nguyễn Tuệ Minh 16 KTTT CLC
302 215212XX Lê Minh Nguyệt 16 KHMT CQUI
303 215212XX Nguyễn Minh Nhân 16 HTTT CQUI
304 215212XX Nguyễn Ngọc Nhung 16 MMT&TT CNTN
305 215212XX Nguyễn Hồng Phúc 16 KTTT CQUI
306 215213XX Nguyễn Gia Quân 16 MMT&TT CLC
307 215213XX Phù Đức Quân 16 CNPM CQUI
308 215213XX Trần Phước Anh Quốc 16 CNPM CLC
309 215213XX Phạm Thị Diễm Quỳnh 16 KTTT CQUI
310 215213XX Võ Thái Sơn 16 KHMT CLC
311 215213XX Đào Phước Tài 16 KTMT CQUI
312 215213XX Nguyễn Đức Tài 16 MMT&TT CQUI
313 215214XX Trần Văn Thanh Tâm 16 CNPM CQUI
314 215214XX Vũ Hữu Thành 16 MMT&TT CLC
315 215214XX Phạm Hoàng Phúc Thịnh 16 MMT&TT CNTN
316 215214XX Nguyễn Phúc Thọ 16 KTMT CQUI
317 215215XX Nguyễn Ngọc Thức 16 KHMT CQUI
318 215215XX Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên 16 HTTT CTTT
319 215215XX Trần Hữu Toàn 16 CNPM CQUI
320 215215XX Châu Thanh Trúc 16 KTTT CLC
321 215216XX Đoàn Ngọc Tuấn 16 HTTT CQUI
322 215216XX Phan Quốc Tuấn 16 CNPM CLC
323 215216XX Đoàn Thanh Tùng 16 CNPM CQUI
324 215216XX Đặng Chí Tường 16 KTTT CQUI
325 215216XX Nguyễn Cẩm Vân 16 KTTT CQUI
326 215216XX Nguyễn Văn Vũ 16 CNPM CQUI
327 215217XX Chu Văn Cường 16 CNPM CQUI
328 215217XX RaLan Jimmy 16 MMT&TT CQUI
329 215217XX Huỳnh Thanh Nguyên 16 KTMT CQUI
330 215217XX Trượng Văn Quốc 16 KTTT CQUI
331 215218XX Trần Quốc An 16 KHMT CLC
332 215218XX Hoàng Hải Anh 16 KTTT CQUI
333 215218XX Nguyễn Hoàng Anh 16 CNPM CLC
334 215218XX Trịnh Gia Bảo 16 KTTT CQUI
335 215218XX Nguyễn Lê Won Bin 16 HTTT CLC
336 215218XX Nguyễn Minh Chánh 16 CNPM CLC
337 215218XX Trần Ngọc Chinh 16 KTTT CLC