Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đăng ký BHYT 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham gia BHYT và nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin nơi khám chữa bệnh cũng như thông tin cá nhân của mình, nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Phòng CTSV (A101) liên  hệ Chị Vi (email:vidtn@uit.edu.vn).

Riêng phần tô màu vàng nơi khám chữa bệnh ban đầu, sinh viên đăng ký sai bệnh viện hoặc chưa đăng ký bệnh viện. Nếu như các bạn không phản hồi thì sẽ mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu: Bện viện ĐK Khu vực Thủ Đức.

Link tham khảo các bệnh viện nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: http://www.bhxhtphcm.gov.vn/chi-tiet-danh-muc/177/ds-cac-co-so-kcb-nhan-dang-ky-kcb-ban-dau-hssv-nam-2013--2014/

Thời gian phản hồi : từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 20/9/2013.


Tập tin đính kèm: DS mua NHYT toantruong.xls