Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên, công bố danh sách sinh viên cập nhật bảo hiểm y tế (BHYT) để chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn


DANH SÁCH SINH VIÊN CẬP NHẬT BHYT
STT MSSV HỌ TÊN NỘI DUNG LÝ DO
1 14520118 Lưu Vĩnh Cửu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
2 14520151 Nguyễn Tuấn Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
3 14520193 Hoàng Vũ Trí Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
4 14520353 Trần Minh Hùng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
5 14520398 Huỳnh Quốc Kha Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
6 14520559 Nguyễn Văn Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
7 14520597 Nguyễn Cao Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
8 14520630 Trần Trọng Thành Nhân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
9 14520800 Trần Thanh Tâm Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
10 14520904 Phạm Văn Thông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
11 14520933 Ngô Thị Bích Thủy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
12 14520946 Trần Huỳnh Ngọc Tiên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
13 14520953 Võ Hữu Tiến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
14 14521004 Đặng Văn Triều Trừ điểm rèn luyện Năm 2021,2022 không tham gia BHYT
15 14521101 Nguyễn Phi Hoàng Vũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
16 14521107 Lê Văn Vượng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
17 14521194 Nguyễn Minh Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
18 15520010 Phạm Hoàng Ân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
19 15520048 Nguyễn Thế Biển Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
20 15520078 Nguyễn Phan Cường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
21 15520102 Lý Quốc Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
22 15520122 Bùi Lâm Đồng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
23 15520124 Ngô Xuân Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
24 15520128 Trần Hoàng Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
25 15520166 Nguyễn Nhật Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
26 15520168 Nguyễn Văn Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
27 15520201 Phương Quốc Hào Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
28 15520331 Đỗ Văn Khải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
29 15520376 Nguyễn Tấn Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
30 15520463 Nguyễn Văn Lương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
31 15520492 Phạm Nhựt Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
32 15520569 Nguyễn Trần Trọng Nhân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
33 15520598 Trần Hà Phan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
34 15520604 Phạm Huy Phát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
35 15520605 Phan Mạnh Phát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
36 15520680 Phạm Ngọc Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
37 15520693 Trần Hưng Quang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
38 15520750 Phan Hữu Tài Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
39 15520761 Võ Thành Tâm Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
40 15520771 Trần Minh Tân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
41 15520817 Hoàng Thị Thảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
42 15520909 Trần Quốc Toàn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
43 15520926 Trương Minh Trí Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
44 15520948 Trần Hoàng Trung Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
45 15520962 Trịnh Xuân Tư Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
46 15520967 Lê Hoàng Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
47 15520968 Lê Minh Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
48 15521004 Nguyễn Hoàng Vĩ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
49 16520020 Tăng Hoàng Ân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
50 16520029 Đậu Đức Việt Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
51 16520071 Trần Ngọc Thiện Bản Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
52 16520148 Nguyễn Huy Cường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
53 16520170 Nguyễn Tường Đăng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
54 16520217 Nguyễn Xuân Định Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
55 16520254 Hà Tiến Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
56 16520296 Nguyễn Lê Quang Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
57 16520337 Phạm Bảo Hân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
58 16520390 Lê Minh Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
59 16520395 Ngô Trọng Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
60 16520401 Nguyễn Minh Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
61 16520448 Thái Huy Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
62 16520459 Bảo Quý Huân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
63 16520479 Nguyễn Hữu Hưng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
64 16520535 Võ Quốc Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
65 16520571 Văn Mạnh Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
66 16520595 Đào Thanh Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
67 16520653 Thái Thị Phương Lan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
68 16520654 Hồng Gia Lập Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
69 16520662 Hồ Phạm Khương Linh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
70 16520688 Nguyễn Hoàng Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
71 16520742 Nguyễn Ngọc Nhật Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
72 16520754 Trần Lê Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
73 16521001 Phạm Đăng Quang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
74 16521023 Trần Minh Sang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
75 16521028 Trần Thị Soan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
76 16521038 Nguyễn Thanh Sơn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
77 16521063 Nguyễn Ngọc Tâm Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
78 16521095 Hồ Thái Thăng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
79 16521125 Nguyễn Trần Hoàng Thanh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
80 16521178 Nguyễn Đình Phú Thịnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
81 16521214 Lê Thanh Tiềm Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
82 16521287 Nguyễn Văn Trí Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
83 16521290 Văn Thành Trí Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
84 16521342 Ngô Văn Tú Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
85 16521355 An Xuân Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
86 16521404 Nguyễn Đức Tuyến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
87 16521446 Phạm Quang Vinh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
88 16521454 Nguyễn Hoàng Vũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
89 16521479 Nguyễn Văn Huỳnh Ý Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
90 16521523 Huỳnh Nguyễn Minh Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
91 16521558 Hoàng Anh Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
92 16521626 Trần Tuấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
93 16521656 Nguyễn Tuấn Dương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
94 16521676 Nguyễn Trung Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
95 16521684 Võ Yên Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
96 16521696 Bùi Hoàng Kha Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
97 16521700 Bùi Đăng Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
98 16521756 Vũ Cao Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
99 16521819 Nguyễn Tiến Thũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
100 16521834 Lê Trọng Trung Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
101 16521854 Hoàng Thị Hải Yến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
102 17520014 Trương Duy Nhất Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
103 17520015 Nguyễn Hữu Phong Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
104 17520057 Đoàn Thanh Hiền Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
105 17520103 Đỗ Hữu Lượng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
106 17520122 Phạm Quang Nhân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
107 17520134 Lê Quốc Phương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
108 17520155 Lê Huỳnh Thăng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
109 17520167 Nguyễn Thị Kim Thoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
110 17520183 Lê Bá Trực Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
111 17520216 Nguyễn Văn Thái An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
112 17520217 Nguyễn Phi Ân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
113 17520225 Trần Thị Duy An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
114 17520236 Lê Tấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
115 17520244 Nguyễn Thị Vân Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
116 17520251 Tô Diệp Thiên Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
117 17520261 Lê Việt Bách Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
118 17520265 Lê Phạm Thiên Bằng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
119 17520272 Nguyễn Ngọc Thế Bão Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
120 17520274 Nguyễn Quốc Bảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
121 17520284 Nguyễn Tài Bồi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
122 17520291 Phan Minh Chiến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
123 17520295 Nguyễn Đình Chương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
124 17520296 Lê Tăng Có Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
125 17520301 Bùi Đức Cường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
126 17520304 Dương Quốc Cường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
127 17520328 Trần Quang Đạo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
128 17520344 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
129 17520348 Lê Đoàn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
130 17520349 Lê Văn Ngọc Đoan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
131 17520350 Nguyễn Văn Đông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
132 17520355 Bùi Phùng Hữu Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
133 17520368 Trần Minh Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
134 17520392 Hồ Khánh Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
135 17520397 Ngô Lê Bảo Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
136 17520405 Phan Huỳnh Minh Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
137 17520415 Nay H'hông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
138 17520418 Nguyễn Đông Hà Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
139 17520426 Nguyễn Cát Hải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
140 17520432 Tôn Thất Minh Hải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
141 17520436 Lê Thái Hằng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
142 17520451 Phùng Văn Hảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
143 17520467 An Văn Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
144 17520476 Lê Trung Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
145 17520479 Nguyễn Mạnh Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
146 17520484 Trần Trung Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
147 17520489 Đào Vinh Hiển Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
148 17520490 Huỳnh Khánh Hòa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
149 17520491 Lê Thị Trúc Hòa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
150 17520501 Nguyễn Đức Hoan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
151 17520510 Lê Xuân Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
152 17520513 Nguyễn Lê Việt Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
153 17520514 Nguyễn Thanh Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
154 17520563 Bùi Đăng Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
155 17520600 Lê Minh Hy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
156 17520608 Nguyễn Phi Khải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
157 17520612 Lê Đình Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
158 17520639 Đỗ Hoàng Anh Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
159 17520653 Tô Minh Khuê Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
160 17520654 Nguyễn Khương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
161 17520661 Lý Anh Kiệt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
162 17520675 Hoàng Thanh Lập Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
163 17520709 Lê Hoàng Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
164 17520727 Đinh Hoàng Luôn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
165 17520733 Lê Minh Mẫn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
166 17520774 Lê Đình Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
167 17520779 Nguyễn Hồng Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
168 17520795 Nguyễn Hữu Nghị Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
169 17520811 Lâm Ngọc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
170 17520812 Mai Như Ngọc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
171 17520814 Tống Tú Ngọc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
172 17520821 Nguyễn Cao Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
173 17520825 Nguyễn Kỷ Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
174 17520829 Phan Hoài Khôi Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
175 17520834 Bùi Xuân Nhã Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
176 17520848 Lê Văn Nhật Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
177 17520858 Trương Võ Trúc Như Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
178 17520881 Trần Đức Phát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
179 17520888 Nguyễn Hồng Phi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
180 17520903 Lê Minh Phúc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
181 17520904 Lý Hiền Phúc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
182 17520916 Nguyễn Duy Phước Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
183 17520921 Bùi Hoàng Nhất Phương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
184 17520927 Nguyễn Thị Kim Phương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
185 17520937 Nguyễn Hoàng Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
186 17520940 Nguyễn Văn Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
187 17520948 Nguyễn Nhật Quang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
188 17520956 Lê Minh Quốc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
189 17520957 Lê Tuấn Quốc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
190 17520975 Nguyễn Lâm Phước Sang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
191 17520996 Cái Ngọc Anh Tài Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
192 17521012 Lưu Thành Tấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
193 17521013 Nguyễn Anh Tấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
194 17521014 Nguyễn Duy Tân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
195 17521022 Võ Duy Tân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
196 17521029 Huỳnh Minh Thái Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
197 17521032 Nguyễn Văn Thái Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
198 17521044 Dương Minh Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
199 17521046 Hứa Phước Thanh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
200 17521052 Nguyễn Hoàng Trường Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
201 17521066 Nguyễn Minh Thao Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
202 17521067 Nguyễn Ngọc Lan Thảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
203 17521071 Võ Thị Duy Thảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
204 17521078 Nguyễn Kim Thiên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
205 17521093 Nguyễn Thanh Thọ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
206 17521094 Nguyễn Thị Kim Thoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
207 17521105 Nguyễn Minh Thư Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
208 17521110 Nguyễn Quốc Thuận Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
209 17521114 Nguyễn Huy Thuật Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
210 17521120 Lê Đặng Xuân Thùy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
211 17521141 Thái Quốc Toàn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
212 17521145 Lê Thánh Tông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
213 17521148 Lục Kim Trân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
214 17521149 Nguyễn Ngọc Trân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
215 17521152 Ngô Võ Thùy Trang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
216 17521191 Vũ Ngọc Trường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
217 17521202 Nguyễn Thanh Tú Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
218 17521220 Phạm Quang Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
219 17521221 Phạm Trung Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
220 17521222 Phan Hoàng Anh Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
221 17521226 Trần Quốc Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
222 17521255 Ngô Hà Thế Vĩ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
223 17521258 Nguyễn Lương Trường Vĩ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
224 17521269 Lê Anh Vũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
225 17521276 Hoàng Gia Vương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
226 17521280 Phan Thị Tường Vy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
227 17521282 Võ Hữu Kim Vy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
228 17521288 Mai Văn Yên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
229 17521289 Nguyễn Phi Yến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
230 17521290 Phạm Đông Yên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
231 17521296 Nguyễn Thanh Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
232 17521297 Đoàn Tiến Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
233 17521309 Nguyễn Ngọc Quan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
234 17521310 Trần Ngọc Sơn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
235 18520033 Hoàng Viễn Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
236 18520047 Lê Anh Hào Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
237 18520068 Phan Gia Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
238 18520071 Nguyễn Xuân Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
239 18520075 Trần Duy Khánh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
240 18520092 Nguyễn Thành Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
241 18520093 Trần Hoàng Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
242 18520120 Phạm Lê Quang Nhật Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
243 18520132 Dương Mai Phương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
244 18520180 Võ Thành Trung Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
245 18520186 Ngô Đức Tuấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
246 18520194 Trương Đức Vũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
247 18520211 Nguyễn Văn Dương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
248 18520251 Nguyễn Đình Tuấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
249 18520254 Nguyễn Võ Bảo Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
250 18520266 Nguyễn Minh Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
251 18520273 Lưu Đăng Hà Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
252 18520274 Lê Thị Thu Hằng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
253 18520286 Trần Xuân Hưng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
254 18520293 Trần Cao Viết Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
255 18520302 Bế Hải Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
256 18520310 Nguyễn Thị Diễm Mi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
257 18520311 Đặng Hoàng Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
258 18520332 Trần Quốc Phong Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
259 18520339 Đặng Hoàng Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
260 18520354 Nguyễn Hữu Nhật Tân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
261 18520359 Hồ Công Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
262 18520363 Lê Khắc Nguyên Thiên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
263 18520365 Trần Chí Thiện Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
264 18520371 Bùi Anh Thư Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
265 18520401 Trần Anh Vũ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
266 18520402 Huỳnh Bùi Khánh Vy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
267 18520408 Hồ Huy Thái Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
268 18520411 Kim Quang Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
269 18520414 Lường Thị Thu Nguyệt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
270 18520416 Huỳnh Văn Sơn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
271 18520420 Bùi Lê An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
272 18520425 Lê Hoàng An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
273 18520427 Lê Văn An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
274 18520431 Nguyễn Hoàng Quốc Ấn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
275 18520435 Phạm Thái An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
276 18520440 Võ Quốc An Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
277 18520447 Hoàng Tuấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
278 18520449 Lê Hoàng Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
279 18520450 Lê Tuấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
280 18520459 Nguyễn Ngọc Duy Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
281 18520460 Nguyễn Phạm Thế Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
282 18520471 Tô Viết Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
283 18520474 Trần Tuấn Anh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
284 18520478 Tô Thị Mỹ Âu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
285 18520484 Lương Duy Bảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
286 18520492 Nguyễn Tiến Bảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
287 18520493 Nguyễn Trần Quốc Bảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
288 18520494 Nguyễn Văn Bảo Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
289 18520512 Nguyễn Khắc Cảnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
290 18520515 Vũ Cát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
291 18520526 Cao Quyết Chiến Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
292 18520539 Thi Thanh Chương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
293 18520551 Đoàn Văn Đắc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
294 18520554 Vũ Duy Di Đan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
295 18520569 Lê Huy Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
296 18520574 Nguyễn Quốc Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
297 18520578 Nguyễn Thành Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
298 18520585 Phạm Trần Tiến Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
299 18520591 Trần Tiến Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
300 18520601 Trần Văn Điệp Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
301 18520609 Trần Ngọc Duẩn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
302 18520610 Hồ Việt Đức Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
303 18520635 Nguyễn Chí Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
304 18520636 Nguyễn Đức Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
305 18520647 Nguyễn Thái Dương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
306 18520648 Nguyễn Thị Thùy Dương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
307 18520652 Võ Đại Dương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
308 18520668 Nguyễn Trần Thái Duy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
309 18520686 Nguyễn Trường Giang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
310 18520696 Hồ Đức Hải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
311 18520697 Huỳnh Hoàng Hải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
312 18520703 Phạm Quang Hải Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
313 18520709 Nguyễn Ngọc Hân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
314 18520711 Dương Thị Hồng Hạnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
315 18520722 Nguyễn Thanh Hiển Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
316 18520726 Đỗ Hoàng Hiệp Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
317 18520730 Bạch Văn Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
318 18520746 Nguyễn Duy Hiệu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
319 18520750 Nguyễn Trung Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
320 18520753 Trần Ninh Hiếu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
321 18520759 Đào Thị Thu Hiền Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
322 18520763 Nguyễn Thái Hòa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
323 18520765 Phạm Trung Hoà Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
324 18520766 Trần Thái Hòa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
325 18520776 Hồ Sỹ Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
326 18520777 Huỳnh Hữu Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
327 18520778 Huỳnh Minh Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
328 18520782 Nguyễn Đức Hoàng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
329 18520800 Nguyễn Hải Hưng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
330 18520801 Nguyễn Minh Hưng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
331 18520813 Lê Thị Thúy Hường Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
332 18520829 Huỳnh Gia Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
333 18520837 Mund Sour As Na Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
334 18520848 Nguyễn Quốc Huy Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
335 18520865 Võ Đinh Ngọc Huyền Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
336 18520866 Hồ Công Huynh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
337 18520885 Lâm Lê Đình Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
338 18520895 Phan Quốc Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
339 18520896 Trần Đình Khang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
340 18520897 Bùi Hữu Khánh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
341 18520905 Trần Duy Khánh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
342 18520911 Đặng Quốc Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
343 18520919 Lương Hữu Đăng Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
344 18520922 Nguyễn Anh Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
345 18520925 Nguyễn Lê Khoa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
346 18520953 Nguyễn Chí Kiên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
347 18520978 Trương Thị Ý Lan Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
348 18520986 Lê Thị Mỹ Linh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
349 18521003 Châu Kim Lộc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
350 18521021 Đinh Phạm Thiên Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
351 18521022 Hồ Đình Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
352 18521036 Nguyễn Hải Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
353 18521049 Phạm Gia Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
354 18521051 Phạm Thăng Long Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
355 18521062 Hà Văn Luân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
356 18521065 Nguyễn Tiến Luận Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
357 18521074 Ngân Văn Luyện Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
358 18521080 Lê Tuyết Mai Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
359 18521086 Huỳnh Xuân Min Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
360 18521099 Lê Công Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
361 18521110 Triệu Quốc Minh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
362 18521116 Phan Thị Lê Na Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
363 18521120 Hoàng Lê Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
364 18521123 Lê Trần Bảo Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
365 18521129 Nguyễn Văn Hoài Nam Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
366 18521139 Đoàn Văn Nghĩa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
367 18521144 Nguyễn Hữu Nghĩa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
368 18521148 Phan Thanh Nghĩa Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
369 18521159 Ngô Phan Phúc Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
370 18521164 Tạ Công Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
371 18521165 Tô Quốc Nguyễn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
372 18521168 Trần Nguyễn Thanh Nguyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
373 18521169 Phan Thị Nguyệt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
374 18521171 Đàm Hữu Nhân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
375 18521176 Nguyễn Hoàng Nhân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
376 18521198 A Nguyễn Thị Yến Nhi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
377 18521208 Trần Như Uyển Nhi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
378 18521212 Trần Xuân Nhơn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
379 18521215 Nguyễn Xuân Như Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
380 18521222 Nguyễn Minh Nhựt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
381 18521224 Huỳnh Thị Kiều Oanh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
382 18521226 Huỳnh Long Pháp Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
383 18521231 Nguyễn Văn Phát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
384 18521233 Trần Cao Phát Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
385 18521235 Hoàng Văn Mỹ Phi Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
386 18521246 Nguyễn Trí Phú Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
387 18521247 Phan Lê Phú Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
388 18521253 Lê Trương Hoàng Phúc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
389 18521257 Nguyễn Hồng Phúc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
390 18521258 Nguyễn Tấn Phúc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
391 18521277 Nguyễn Thị Quỳnh Phương Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
392 18521284 Huỳnh Ngọc Quân Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
393 18521300 Nguyễn Nhật Quang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
394 18521312 Tống Đình Quốc Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
395 18521316 Võ Minh Quý Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
396 18521320 Đoàn Thục Quyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
397 18521321 Nguyễn Hữu Quyền Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
398 18521326 Nguyễn Lâm Quỳnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
399 18521329 Trần Huy Quỳnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
400 18521332 Đặng Xuân Sang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
401 18521333 Đinh Thanh Sang Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
402 18521338 Đặng Thiên Sinh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
403 18521340 Thái Công Sinh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
404 18521346 Lê Phùng Hoàng Sơn Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
405 18521356 Phạm Tiến Sỹ Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
406 18521358 Đinh Thanh Tài Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
407 18521359 Lê Minh Tài Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
408 18521367 Dương Minh Tâm Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
409 18521390 Hồ Hữu Thắng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
410 18521400 Chế Minh Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
411 18521404 Lê Đại Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
412 18521407 Nguyễn Công Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
413 18521410 Nguyễn Lê Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
414 18521417 Vũ Văn Thành Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
415 18521423 Vũ Đức Thế Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
416 18521433 Vũ Song Thiên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
417 18521439 Ngô Phúc Thịnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
418 18521443 Nguyễn Duy Thịnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
419 18521449 Phạm Công Thịnh Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
420 18521456 Lê Minh Thông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
421 18521457 Lê Minh Thông Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
422 18521464 Trần Anh Thư Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
423 18521468 Đỗ Trung Thuận Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
424 18521479 Trần Doãn Thuyên Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
425 18521497 Lâm Xương Tín Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT
426 18521498 Ngô Hiếu Tín Cộng điểm rèn luyện