Skip to content Skip to navigation

Danh sách lớp sinh hoạt xét học bổng KKHT và Kết quả RLSV HK2 2016-2017

Chào các bạn,
Phòng CTSV gửi các bạn kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 và danh sách sinh viên thuộc lớp xét học bổng KKHT HK2 2016-2017 (tính đến ngày 19/6/2017)
Các bạn kiểm tra thông tin lớp sinh hoạt xét học bổng và phản hồi nếu có tại topic https://forum.uit.edu.vn/threads/67725 chậm nhất đến 13g30 ngày 13/11/2017.
Sau thời gian trên nếu có khiếu nại gì sẽ không được giải quyết.