Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh sinh hoạt công dân cuối khóa đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 2 năm 2016.

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có sai sót.

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 10/6/2016 qua email ctsv@uit.edu.vn.