Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh sinh hoạt CDSV cuối khóa Đợt 2 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 2 năm 2017.

Sinh viên kiểm tra danh sách nếu có sai sót và phản hồi qua forum đến hết 10/6/2017. Sau thời gian trên Phòng CTSV không giải quyết.