Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề cử sinh viên tham dự Giải thưởng CNTT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên, danh sách đề cử tham dự Giải thưởng Công nghệ Thông tin  Tp Hồ Chí Minh lần V.


Tập tin đính kèm: 16_DHCNTT-CTSV, 13_5_2013.pdf