Skip to content Skip to navigation

Danh sách đăng ký Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên đăng ký học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Sinh viên xem danh sách tại: https://forum.uit.edu.vn/node/547256
Lưu ý: Đối với sinh viên chọn "Tôi đề nghị được xét học bổng loại Khuyến khích", Phòng CTSV sẽ phỏng vấn sinh viên. Sinh viên vui lòng đăng ký thời gian phỏng vấn theo thông báo tại link trên.

Sinh viên phản hồi về danh sách (nếu có) trước ngày 9/11/2020.