Skip to content Skip to navigation

Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 bổ sung

Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 bổ sung.

Danh sách chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/548702

Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện cung cấp tài khoản ngân hàng cho Trường theo link: https://forms.gle/c2hRrosawrGVgimU8
Thời gian cung cấp đến 06g00 ngày 31/12/2020.