Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2022-2023

Đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2022-2023

Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học, là sự kiện quan trọng định kỳ mỗi năm nhằm định hướng và phát triển sinh viên trong mỗi giai đoạn học tập. Các chuyên đề báo cáo tại Sinh hoạt Công dân Sinh viên bám sát theo khung năng lực sinh viên và đặc điểm của từng giai đoạn.

Đối tượng: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường

Thời gian: Sinh viên lựa chọn 1 trong các buổi tham dự

Địa điểm: Hội trường E

Nội dung:

- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo

- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên

- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM

- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"

- Chuyên đề kỹ năng

Link đăng ký: 

https://link.uit.edu.vn/Dangky-SHCDSV-daunam2022-2023

Các vấn đề thắc mắc, sinh viên phản hồi tại: https://forum.uit.edu.vn/node/558558

STT Thời gian Nội dung Số lượng
1 8h00, ngày 15/9/2022 - Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo
- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên
- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"
- Chuyên đề kỹ năng "FROM GEN Z TO BE A RESEARCHER"
200 SV  
2 13h30 ngày 15/9/2022 - Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo
- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên
- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"
- Chuyên đề kỹ năng "CÔNG DÂN TOÀN CẦU THẾ HỆ SỐ"
200 SV
3 8h00, ngày 16/9/2022 - Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo
- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên
- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"
- Chuyên đề kỹ năng "PHÒNG TRÁNH NHỮNG NGUY CƠ MẤT AN TOÀN VỚI SINH VIÊN"
200 SV
4 13h30 ngày 16/9/2022 - Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế đào tạo
- Giới thiệu về chính sách, điểm mới trong quy chế công tác sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên
- Giới thiệu về Đào tạo song ngành của ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về giải thưởng "Văn học trẻ ĐHQG-HCM"
- Chuyên đề kỹ năng "SỨC MẠNH GIAO TIẾP - TỰ TIN BẢN THÂN"
200 SV