Skip to content Skip to navigation

Cung cấp thông tin địa chỉ bổ sung BHYT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên về việc cung cấp địa chỉ để gia hạn thẻ BHYT năm 2017.

Để chuẩn bị cho việc gia hạn thẻ BHYT HSSV năm 2017. Bảo hiểm XHTP.HCM đang tiến hành rà soát và bổ sung dữ liệu nhân thân của các đối tượng đang tham gia BHYT HSSV.

Danh sách sinh viên phải cung cấp thông tin theo link đính kèm

Link: https://goo.gl/forms/Onkpiahn4M3A5n4m2