Skip to content Skip to navigation

Chương trình tặng vé xe buýt miễn phí cho SV

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên chương trình tặng vé xe buýt Coca miễn phí. Và mỗi trường được 13 vé mỗi chuyến. Ưu tiên những bạn đăng ký trước.
 
Thời gian tặng vé: từ 06/5/2013 - 06/6/2013
Số lượng: 2 xe buýt, 45 chỗ/chiếc
Thời gian: từ 6h30 - 16h30 hàng ngày, Thứ 7 - Buổi sáng
 
Thời gian các tuyến xe:
 
6h30: Chợ Bến Thành -- 6h40 Hồ Con Rùa -- 7h20: ĐHQT
13h30: Chợ Bến Thành -- 13h40 Hồ Con Rùa -- 14h20: ĐHQT
11h40: ĐHQT -- 12h20: Hồ Con Rùa -- 12h40: chợ Bến Thành
16h30: ĐHQT --17h10: Hồ Con Rùa -- 17h30: chợ Bến Thành
 
Sinh viên đăng ký tại: http://forum.uit.edu.vn/forms.php?do=form&fid=39
Liên hệ Phòng CTSV ( Phòng A101) để nhận vé từ ngày 03/5/2013.