Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng POSCO

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo chương trình học bổng POSCO.
1. Giá trị học bổng: 500 usd/suất
2. Điều kiện:
- Là sinh viên đang học năm thứ 3, 4
- Có kết quả học tập xuất sắc (ĐTB NH 2012-2013 từ 8.5 trở lên và không có môn nào thi lại)
- Ưu tiên sinh viên được nhận học bổng posco của năm học trước và vẫn duy trì được kết quả học tập tốt trong năm học 2013-2014
- Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong NH 2013-2014
3. Hồ sơ gồm:
- Bảng thông tin cá nhân có hình
- Bảng điểm năm học 2012-2013
- Các giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích
 
Sinh viên nộp hồ sơ về phòng Công tác Sinh viên (P.A101) trước 11h30 ngày 26/9/2013


Tập tin đính kèm: 1516_ĐHQG_CTSV, 13_9_2013.PDF