Skip to content Skip to navigation

Chương trình gặp mặt sinh viên tỉnh Đăk Nông

Phòng Công tác Sinh viên nhận được công văn số 1004/CV/TĐTN-TTN về việc phối hợp tổ chức gặp mặt và tuyên dương sinh viên tiêu biểu tỉnh Đăk Nông năm 2020 (Công văn chi tiết đính kèm)

Thời gian gặp mặt: 7h30, ngày 06/08/2020

Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đăk Nông

Đối tượng: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đăk Nông, có học lực Giỏi, Xuất sắc trong năm học 2018-2019 và HK1 Nh 2019-2020

Phòng CTSV lọc danh sách sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Đăk Nông có học lực Giỏi, Xuất sắc đính kèm,