Skip to content Skip to navigation

Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa Đợt 1 - Năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng bắt buộc: sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp trong năm 2018 chưa học hoặc học chưa đạt Tuần SHCDSV cuối khóa 2017

- Đối tượng khuyến khích tham gia: tất cả sinh viên Trường

2. Nội dung:

Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa khi đã hoàn thành 2 học phần:

- Học phần A: Tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

- Học phần B:

                        + Củng cố kiến thức về quy chế, quy định của Trường đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

                        + Những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

* Lưu ý: Sinh viên chủ động sắp xếp tham dự đủ 2 học phần trên, không nhất thiết phải học xong hết trong cùng 01 đợt tổ chức.

3. Thời gian - Địa điểm:

Học phần

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Số lượng

A

Tham quan thực tế các doanh nghiệp start up đang hoạt động tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP)

Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP)

8:30,

ngày 17/4/2018

(thứ ba)

60 SV

8:30,

ngày 18/4/2018

(thứ tư)

60 SV

B

- Củng cố kiến thức về quy chế, quy định của Trường đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

- Khởi sự doanh nghiệp dành cho sinh viên

Hội trường E

13:30,

ngày 17/4/2018

(thứ ba)

200 SV

 

4. Cách thức đăng ký:

- Sinh viên đăng ký tham gia tại link https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd từ ngày 06/4/2018

- Lưu ý Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa khi đã hoàn thành 2 học phần, không nhất thiết phải hoàn thành 2 học phần trong cùng một đợt tổ chức.

5. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ tại forum Trường hoặc ctsv@uit.edu.vn