Skip to content Skip to navigation

Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sỹ đợt 1 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Anh/chị học viên Cao học Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sỹ đợt 1 năm 2013.

Thời gian, địa điểm:

-  Vào lúc 8g30 ngày 27 tháng 6 năm 2013

- Tại Giảng đường 1 - Toà nhà A.

Anh/chị vui lòng xem file chi tiết đính kèm.


Tập tin đính kèm: KH to chuc le TN Thac si dot 1-2013.pdf