Skip to content Skip to navigation

[CHÍNH THỨC] - Tổ chức SHCDSV cuối khóa lần 4 - 2019

Chào các bạn,

Sau thời gian thực hiện khảo sát để nắm số lượng sinh viên có nhu cầu, Phòng Công tác Sinh viên chính thức mở buổi Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa lần 4 - 2019:
- Thời gian: 08:00 - 11:00, ngày 28/8/2019 (thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường E
- Nội dung:
+ Quy chế đào tạo
+ Quy chế công tác sinh viên
+ Kỹ năng Thiết lập mục tiêu công việc

Sinh viên comment MSSV-đăng ký ở topic này https://forum.uit.edu.vn/node/538342
Các bạn đã đăng ký ở topic Khảo sát https://forum.uit.edu.vn/node/537660 không cần đăng ký lại.

Các bạn lưu ý đến đúng giờ để chương trình của báo cáo viên không bị ảnh hưởng.